Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Nobelprisvinnere til kjempekonferanse i Bergen

To nobelprisvinnere kommer til Bergen når konferansen World Social Science Forum arrangeres for første gang. 800 forskere fra 81 nasjoner samles i Grieghallen for å drøfte ulike tema som klimaendringer, samfunnssikkerhet, helsepolitikk og dagens økonomiske krise.

Hovedinnhold

Tid og sted: 10.- 12. mai, Grieghallen, Bergen

Utdrag fra programmet:

  • Søndag 10.5 kl. 15.30 - 16.30: Armatya Sen, nobelprisvinner i økonomi og professor ved Harvard University, snakker om samfunnsvitenskapenes utfordringer i det 21. århundre.
  • Mandag 11.5 kl. 10.30 - 12.30 Panelsesjon om pandemier og sosial kollaps, ledet av direktør ved Folkehelseinstiuttet Geir Stene Larsen, med foredragsholder blant annet fra WHO.
  • Tirsdag 12.5 kl. 11.30 - 13.00: Fredsprisvinner og leder for FNs klimapanel dr. Rajendra Pachauri, Sir David King fra Oxford, som i syv år var Tony Blairs rådgiver for vitenskap og den amerikanske professoren Roberta Balstad, spør om vitenskapen kan redde oss fra klimakrisen. Denne programposten er åpen for alle.
  • Det er til sammen fem plenumssesjoner og rundt 30 panelsesjoner på programmet. Disse har inviterte innledere fra hele verden, i tillegg vil også yngre forskere presentere egen forskning omkring tema panelene tar opp gjennom en egen poster-utstilling.

World Social Science Forum arrangeres av International Social Science Council, som professor Stein Rokkan var en av initiativtakerne til. Tidligere utdannings- og helseminister Gudmund Hernes er nå president for ISSC. Universitetet i Bergen og Rokkansenteret er medarrangører.

Konferansens nettsider med program

Kontaktperson:
Professor Anne Lise Fimreite ved UiB, mob: 90083619.