Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Innstilling om dannelse i høyere utdanning

Dannelsesutvalget har nå lagt frem sin innstilling. Utvalget foreslår blant annet fordypningsfag, utvidet bachelorgrad og egne studieprogram for å styrke den akademiske dannelsen i høyere utdanning.

Hovedinnhold

Mandag 10. august lanserte Dannelsesutvalget innstillingen "Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre". Utvalget ble nedsatt i mai 2007 som et frittstående utvalg av enkeltinstitusjoner i universitets- og høgskolesektoren med sikte på å ivareta den akademiske dannelsen i studiene.

Prorektor Berit Rokne og professor Roger Strand har representert UiB i utvalget som har vært ledet av UiOs prorektor Inga Bostad.

Les mer: