Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Jukseforskere vant pris

Holbergprisen i skolen ble delt ut i dag. Sjekk vinnerne.

Hovedinnhold

Av Barbara Wendelbo, Holbergprisen

Årets vinnere har forsket på juks i skolen og kommer fra Langhaugen videregående skole i  Bergen.

1. pris:

De tre elevene fra Langhaugen videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "De usynlige". En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver. De tre forskerne som har vunnet 1.prisen i år avslutter rapporten sin med følgende sitat: "Hvis denne Usynlighed ikke i Dag bliver forvandled til Synlighed, døer jeg af Utaalmodighet." Det var nok ikke juksing i skolen som var tema for Holbergs stykke De Usynlige, men i likhet med det som er tilfelle for juryen ville nok Holberg visst å sette pris på den avmaskering de unge forskerne bak dette arbeidet foretar.

 

Prisen blir delt ut av Forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Natalie Zemon Davis, på Bergen Katedralskole onsdag den 9. juni kl. 10.30. "Dette er et arbeid av meget høy kvalitet, metodisk så vel som tematisk. Ryddig og god presentasjon av tidligere forskning, egne undersøkelser og data, fulgt av en svært god diskusjon.", sier juryen.

Forskerne sannsynliggjør at juks forekommer relativt hyppig og noe hyppigere enn det lærerne synes å mene. Funnene viser ellers noe overraskende at det er jentene som jukser mest. Kanskje har det sammenheng med større prestasjonspress.(...)Et stort flertall oppfatter juksing som uakseptabelt og juksing gir opphav til skyldfølelse. Mest hos jentene, og interessant nok, mest blant elever i første klasse. "Forskningsprosjektet til Andreas Helland, Sondre Undertun og Katrine Flaatten er et arbeid som fortjener å bli lest av mange!, sier juryen."

2. og 3. pris:

2. prisen går til: "Er "Ny start i arbeidslivet" et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?" Av Ingvild Reiersølmoen, Pernille Tørressen og Ingvild Norheim fra Vågsbygd videregående skole. 3. pris går til: "Reality vs virkelighet". Ulike grenser og tabuer på reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv. Av Linn-Marie Kastum og Anette Bergem fra Glemmen videregående skole. I tillegg til pengepremier på henholdsvis 15.000, 10.000 og 5.000, mottar elevene også invitasjon til å delta på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris Nils Klim-prisen og regjeringens middag i Håkonshallen.

Lærerstipendet 2010

Lærerstipendet 2010 på 15.000,- går til Dagfinn Våge fra Lundeneset videregående skole for lærerrapporten: "Hvorfor får gutter lavere karakterer enn jenter i ungdomsskolen?" . Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget.