Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Internasjonalisering blir viktigere

Globalisering og internasjonalisering blir stadig viktigere for norsk utdanning. UiB inviterte til heldagskonferanse om internasjonal mobilitet på onsdag.

Hovedinnhold

Timingen kunne ikke vært bedre da UiB avholdt den nasjonale heldagskonferansen ”Perspektiver på internasjonal mobilitet” på onsdag. Kun en uke tidligere, 13. februar, ble Stortingsmelding nr. 14 fra Kunnskapsdepartementet om internasjonalisering av utdanning lagt frem.

– Internasjonalisering og økt mobilitet i utdanningen er nødvendig. Vi går mot et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, og 99 prosent av forskningen som benyttes i Norge kommer fra utlandet, sa BjørnTore Kjellemo, avdelingsdirektør ved Kunnskapsdepartementet.

Kjellemo presenterte hovedpunktene i den nye stortingsmeldingen under den fullsatte UiB-konferansen, som hadde til hensikt å diskutere internasjonal mobilitet.

Vil internasjonalisere utdanningen

Noen av målene for Stortingsmelding nr. 14, er å gjøre høyskoler og universiteter mer attraktive for utenlandske studenter. I tillegg ønsker regjeringen å motivere norske studenter til å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet.

Ett av forslagene er å utvikle kvalitetslister som gir mer stipend til dekning av skolepenger ved institusjoner av høy kvalitet. Det skal også ses nærmere på tiltak knyttet til et felles gradssystem.

Kjellemo poengterte at stortingsmeldingen ikke er et sluttdokument, men må ses på som starten på en debatt.

– Det finnes en del konkrete problemer som vil bli tatt tak i etter hvert, sa Kjellemo.

Han påpekte at det ikke er lagt av midler til stortingsmeldingens mål. Men Kjellemo håper likevel at statsbudsjettet kommer til å gjenspeile ambisjonen i meldingen etter hvert.

Viserektor er fornøyd

– Jeg er godt fornøyd med analysen stortingsmeldingen gjør av situasjonen. Den er et godt utgangspunkt for debatt om internasjonalisering av utdanningen i Norge, sier Kjersti Fløttum, viserektor for internasjonale relasjoner ved UiB, til På Høyden.

UiB har lenge hatt et mål om å være et synlig internasjonalt universitet. Universitetet har arbeidet frem en konkret handlingsplan for internasjonalisering av all sin virksomhet. UiB har også levert viktige innspill til utformingen av den nye stortingsmeldingen, i følge Fløttum.

– For UiBs del kommer stortingsmeldingen først til å bety diskusjon. Etter hvert vil den bety mer arbeid, blant annet for å få i stand flere fellesgrader på master og Ph.d-nivå, tror Fløttum,

Fløttum er særlig fornøyd med at kvalitet og merverdi vektlegges i meldingen, men hadde ønsket seg en bredere diskusjon av finansieringsordninger og verdien av 3-månedersregelen.

Denne saken er hentet fra På Høyden