Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Krigsaviser digitalt tilgjengelig

Illegale undergrunnsaviser fra annen verdenskrig kan du nå lese på Universitetsbiblioteket i Bergens hjemmesider.

Hovedinnhold

– Digitaliseringen har gjort tilgangen til avisene mye enklere. Nå kan alle som vil gå inn på nettsidene våre og lese dem, forteller bibliotekar Bjørn Arvid Bagge ved UBs spesialsamlinger.

Under krigen var de illegale avisene en viktig alternativ nyhetskanal etter at de store avisene ble sensurert eller lagt ned, og radio ble forbudt fra 1941. For dagens historieinteresserte forteller avisene ofte en annen historie enn historiebøkene.

Holdningskapende presse
Mye av avisenes rolle var å skape holdninger mot okkupasjonsmakten, og skaffe medhjelpere. Avisene satte i stor grad rammen for hvordan en skulle oppføre seg i forhold til okkupasjonsmakten.

For eksempel dannet avisene en viktig opinion mot tyskernes forsøk på å nazifisere skole og kirke. Og etter hvert advarte de mot den eksisterende arbeidstjenesten for ungdom, som tyskerne hadde kuppet. En fryktet at ungdommen ble sendt til tysk krigstjeneste.

– Avisene fortalte i større grad hva som egentlig skjedde i samfunnet på den tiden, sier Bagge.

Livsfarlig oppdrag
Den ulovlige avisproduksjonen foregikk om natten i all hemmelighet. Standardavisen var satt sammen av fire sammenstiftede A4-ark. De ble skrevet på skivemaskin med gjennomslagsark, som gjorde at en kunne få flere kopier om gangen. De største avisene ble imidlertid trykket på trykkerier.

Avisene ble distribuert fra person til person, eller sendt i posten til falske adresser eller falske navn. På baksiden av avisen Alt for Norge står det skrevet " "Alt for Norge" leses og gis videre til pålitelige nordmenn. Ingen eks. i urette hender!"

  Omtrent 20.000 personer var involvert i ulovlig avisproduksjon under krigen. De som drev med undergunnsaktiviteten satt rett og slett livet sitt på spill.

– Opp mot fire tusen av dem ble arrestert. Over to hundre ble henrettet eller døde i fangenskap, forteller Bagge.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.