Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

UB-eventyret fortsetter

Amerikanske universiteter viser stor interesse for UB-filmen Et plagieringseventyr.

Hovedinnhold

Over 50.000 har nå sett UB-filmen Et plagieringseventyr på You tube. Filmen blir mye sett i USA. I forrige uke sendte University of Kentucky en forespørsel om å få bruke filmen i sine sommerkurs for nye studenter.

I en e-post til UiB skriver amerikanerne: ”We believe it is a very good way to help our students understand the consequences of plagiarism and the rewards of maintaining academic integrity”.

– De skal selvsagt få bruke filmen. Vi vurderer også å dubbe den til engelsk, sier Randi Taxt, direktør for Universitetsbiblioteket.

I tillegg til University of Kentucky har UB også fått oppmerksomhet fra flere andre amerikanske universiteter.

Internasjonalt skryt

Taxt forteller at filmen har fått flere positive tilbakemeldinger fra USA. Det ser særlig ut som at mange amerikanere liker sekvensen med roboten og president Barack Obama, som jo har referanser til USA.

Men det er ikke bare i USA filmen har slått an. Under Bergen International Week, fikk filmen skryt fra flere europeiske ansatte.

– Mange av de europeiske bibliotekarene som var her i forrige uke kom bort og sa at filmen var kjempebra, sier tilvekstsjef og skuespiller Ole Gunnar Evensen, ved UB.

Produsent Svein-Arne Selvik synes det er fint at filmen fungerer som planlagt. Det vil si, å skape oppmerksomhet rundt plagiering.

– Vi er fornøyde med at over 50.000 har sett en film som handler om å sitere korrekt. Det betyr at vi må ha gjort noe rett, sier Selvik.

Han forteller at UB har flere planer på blokken, uten at han kan si hva som blir neste prosjekt.

Rektor gratulerer

– Jeg synes filmen er utformet og gjennomført på en utmerket måte, og bygger på en fremragende ide, sier rektor Sigmund Grønmo.

Han mener prosjektet er en fin oppfølging av det arbeidet som universitetsledelsen legger vekt på for å forebygge uetisk holdning blant studenter og ansatte.

– Jeg må bare berømme de som har laget filmen og UB for godt profileringsarbeid, sier Grønmo.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.