Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

UiB får 80 nye studieplasser

I statsbudsjettet for 2011 vil UiB få 80 nye studieplasser, ifølge statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet. Og flere kan det bli.

Hovedinnhold

I går kom Aftenposten med en budsjettlekkasje om at UiB får 30 nye studieplasser i det integrerte masterstudiet i rettsvitenskap. I dag forteller statssekretær i KD Kyrre Lekve at UiB kan vente seg ytterligere 50 studieplasser.

- UiB vil få flere studieplasser i statsbudsjettet, det kan jeg bekrefte, sier Lekve til På Høyden.

Fordelingen skal være slik: 30 studieplasser til masterstudiet i rettsvitenskap, 25 nye studieplasser til helsefag og 25 frie studieplasser som UiB selv kan fordele.

Les dekan Asbjørn Strandbakkens kommentar her.

Rektor Sigmund Grønmo er glad for de nye fullfinansierte studieplassene, som han har etterlyst ved en rekke anledninger. Nå skal ledelsen se nærmere på hvem de 25 frie studieplassene skal komme til gode.

- Dette er avhengig av de finansieringsføringene som ligger til grunn fra departementet sin side, og situasjonen ved de ulike fakultetene, sier Grønmo.

Flere tusen nye plasser

Det som ble lekket i går var at det kommer 2200 nye studieplasser totalt til sektoren i statsbudsjettet, som offentliggjøres 5. oktober. I grove trekk blir fordelingen slik:

  • ca 400 nye studieplasser til lærerutdanning
  • nesten 200 studieplasser til juridiske studier
  • ca 300 studieplasser til helsefag
  • ca 300 studieplasser innen realfag/teknologi
  • i overkant av 1000 til strategiske studieplasser, som lærestedene kan prioritere selv

Begrunnelsen for at UiB har fått såpass få plasser, er ifølge Lekve at universitetet selv har vært tydelige på at de ikke har ønske om å utvide kapasiteten.

Bachelorstudier i juss

I alt skal det opprettes 190 nye studieplasser i juridiske fag. De juridiske masterprogrammene ved UiB, UiO og UiT hver vil få 30 nye plasser.

- Vi må se om det er fornuftig å opprette noen av de juridiske studiene på bachelornivå, og ikke nødvendigvis på et femårig masterstudium. Vi har fått tilbakemeldinger blant annet fra forvaltningen om at det ikke alltid er behov for jurister med en femårig utdanning. Jurister med en treårig utdanning er ettertraktet som saksbehandlere, sier Lekve.

I tilfelle vil høyskoler som allerede tilbyr treårig juridisk bachelorstudium være mer aktuelle for de resterende hundre studieplassene.

- Om det kommer flere juss-studieplasser til UiB vil det i så fall komme på masternivå, sier Lekve

300 studieplasser til Bergen

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor opplyser til BA.no at Bergen i alt får 290 flere studieplasser i statsbudsjettet for 2011.

I tillegg til UiBs nye studieplasser, får høgskolen i Bergen (HiB)  175 nye studieplasser fordelt på lærerutdanningen (75), realfag (40) og helsefag (10). De øvrige studieplassene kan fordeles fritt. NHH får 35 nye studieplasser.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.