Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Wikipedia gir formidlingspoeng

En gruppe stipendiater på Institutt for Informatikk har satt av hele uken for å skrive Wikipedia-artikler. – En fornuftig måte å drive formidling på, sier instituttlederen.

Wikipediateamet, avdeling Høyteknologisenteret: Fra venstre: Susanne Balzer,...
Wikipediateamet, avdeling Høyteknologisenteret: Fra venstre: Susanne Balzer, Siv Hollup, Pawel Sztromwasser, Håvard Henriksen, Edvin Fuglebakk og Anne-Kristin Stavrum.
Foto/ill.:
Walter N. Wehus

Hovedinnhold

– Da jeg så hvilken tilstand norsk Wikipedia var i, ble jeg i grunnen ganske sjokkert, forteller Siv Hollup ved Institutt for Informatikk.

Hun ble inspirert av debatten som raste i vår om forskere er flinke nok til å bidra i media og på Wikipedia med forskningen sin, og hun spurte instituttet om det lot seg gjøre å skrive Wikipedia-artikler i stedet for kronikker, og få formidlingspoeng for dette.

Til sammen er det seks stipendiater i bioinformatikk og molekylærbiologi som nå sitter rundt et bord i Datablokken ved Høyteknologisenteret og hamrer ut forskning til folket. I popularisert form, selvfølgelig.

 – For akademikere er det ikke noe problem å bruke engelsk wikipedia. Men målgruppen vår er vanlige folk. Det er vanskelig nok å skulle lese noe om et fagfelt man ikke kjenner om man ikke skal gjøre det på engelsk også, sier Hollup.

De påpeker også at artiklene ikke er ment å være for andre forskere, men ett av målene er å introdusere gode kilder i artiklene, slik at interesserte blir pekt videre i riktig retning.

– Fornuftig og naturlig

Etter hvert som nettleksikonet Wikipedia har vokst, har debatten gått om hvorvidt man kan stole nok på det til å bruke det som kilde, og om forskere skal bruke tid på å oppdatere leksikonet.

I en artikkelserie i Vox Publica, nettmagasinet til Institutt for Informasjonsvitenskap, tok flere UiB-forskere til orde for at formidling via nettleksikonet var et gode.

Instituttleder Torleiv Kløve ved Institutt for Informatikk er heller ikke i tvil om at forskere har en rolle å spille på Wikipedia.

– Det er en del av jobben vår på universitetet å drive formidling. Når vi har fått et medium som Wikipedia der hvem som helst kan bidra, er det ikke urimelig at vi som har noe å bidra med gjør oss nytte av det mediet, sier han.

Han mener også det er en fornuftig måte å formidle sentrale begreper innenfor faget til allmenheten på.

Sender utfordringen videre

I løpet av uken håper teamet på II å publisere eller redigere tre-fire artikler hver. Deretter skal en komité lese gjennom bidragene (som er dokumentert med PDF-er av artiklene før og etter), og formidlingspoeng skal deles ut.

– Men det viktige er ikke hvem som har skrevet hva. Det viktigste er å formidle, sier Hollup.

Nå håper de å kunne utfordre andre fagfelt til å bidra på Wikipedia (på spørsmål om hvilke andre forskningsfelt som bør ta opp stafettpinnen, svarer Håvard Henriksen kontant ”samtlige!”).

– Det er et medium som når veldig godt ut til folk. Det har kontroversielle sider, som kvalitetssikringen på artiklene, men det når ut, mener Edvin Fuglebakk.

Stipendiatene mener også at det å skrive for Wikipedia fremfor kronikker og innlegg i populærvitenskapelige tidsskrifter har en stor fordel:

– Disse artiklene forsvinner ikke.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.