Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Støtte fra Forskningsrådet

Millioner til lakselusforsking

Salmon Louse Research Centre ved UiB får millionbevilgninger av Norges forskningsråd. Dermed kan senteret satse på å bli verdensledende innen forsking på lakselus.

Hovedinnhold

Forskningsrådet har etablert syv nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med bevilgninger på over 500 millioner kroner. Sentrene skal styrke det norske næringslivets innovasjonsevne, samtidig som de skal løse samfunnsutfordringer, i følge Forskningsrådet.

Salmon Louse Research Centre er ett av de sju sentrene Forskningsrådet vil støtte. Senteret får et budsjett på 200 millioner over åtte år, og nå skal det satses ved senteret, skriver UiBs nyhetsavis På Høyden.

– Vi har samlet forskere som har utviklet gode metoder i lakseluslaboratoriet vårt over lang tid. I tillegg har vi med oss nøkkelpersoner fra næringslivet, sier biologiprofessor Frank Nilsen til På Høyden. Nilsen skal lede senteret.

Vil bli verdensledende

Senteret tar sikte på å bli det ledende senteret i verden for forskning på lakselus og lignende parasitter, blant annet ved å korte ned på tiden fra forskning og utvikling til anvendbare produkter, skriver Forskningsrådet.

I følge På Høyden skal næringslivet bidra med cirka 45 prosent av totalbudsjettet, som utgjør om lag 50 millioner kroner. Samarbeidsbedrifter er Novartis Animal Health, EWOS Innovation AS, PatoGen Analyse AS, Marine Harvest ASA og Lerøy Seafood Group ASA.

I tillegg har UiB med seg Havforskningsinstituttet og Norges Veterinærhøyskole som forskningspartnere.

Salmon Louse Research Centre blir dermed UiBs andre SFI. Michelsensenteret for industriell målevitenskap og teknologi er det første. Her er vertskapsrollen delt mellom UiB og CMR.

Tre sentre til Bergen

Bergen får til sammen tre nye sentre for forskingsdrevet innovasjon. De to andre er Centre for Service Innovation ved Norges Handelshøyskole og Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology. Her er Havforskningsintituttet vertsinstitusjon, og doktorgrads-stipendiater fra UiB vil være tilknyttet senteret.

Med de sju nye sentrene kommer Forskningsrådet til en samlet satsning på 560 millioner kroner til forskningsdrevet innovasjon.

– Satsningen på Sentre for forskningsdrevet innovasjon viser hvor høyt regjeringen og forskningsrådet prioriterer langsiktig forskning som styrker næringslivet, og som møter helt sentrale samfunnsutfordringer, sier forskningsminister Tora Aasland i en pressemelding.