Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Folsyre kan øke kreftrisikoen

B-vitaminet folsyre gitt i store doser kan øke risikoen for kreft. Det viser en stor undersøkelse fra Universitetet i Bergen og Tromsø.

Hovedinnhold

Folsyre er den syntetiske formen av det naturlige B-vitaminet folat. Når vi spiser folsyre gjennom vitaminpiller eller kosttilskudd, omdannes den til folat i kroppen. Folat er viktig for mange prosesser, blant annet for cellevekst og celledeling, og det finnes naturlig i visse typer frukt og grønne grønnsaker.

Nå har forskere ved Universitetet i Bergen og Tromsø tatt for seg resultatene fra to store forsøk med folsyre mot hjertesykdom, NORVIT og WENBIT, som ble gjennomført mellom 1998 og 2005.

Økte kreftforekomst og dødelighet

Hensikten med forsøkene var å finne ut om behandling med folsyre og andre B-vitaminer gjennom tre og et halvt år hadde en positiv effekt på pasientenes hjertesykdom. Men resultatene var skuffende, siden B-vitaminbehandlingen ikke virket på hjertesykdommen.

- Etter analyse av oppdaterte data om kreft og dødelighet blant forsøkspersonene til og med år 2007, fant vi derimot at folsyre-behandlingen økte kreftforekomsten og dødeligheten, forteller lege og stipendiat Marta Ebbing ved Haukeland universitetssykehus til På Høyden.

Medisinsk tidsskrift

Totalt 629 av de 6837pasientene som var med i forsøkene fikk konstatert kreft i løpet av oppfølgingstiden på til sammen seks og et halvt år. De (halvparten) som fikk behandling med folsyre hadde 21 % større risiko for kreft enn de som ikke fikk folsyre.

Denne uken publiseres de oppsiktsvekkende resultatene i det anerkjente medisinske tidsskriftet JAMA (the Journal of the American Medical Association), med Ebbing som førsteforfatter.

Les mer i UiBs internavis På Høyden.