Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

UiB-dokumentar på NRK

Den gode nyheten: Hvis vi stopper CO2-utslippene våre nå, så kan havet ta opp nesten all CO2 vi har sluppet ut. Den dårlige: Det vil ta 100 000 år.

Hovedinnhold

Mandag klokken 19.30 vises dokumentaren "Havet - en karbonsluker" på NRK2. Filmen er produsert av Univisjon ved Universitetet i Bergen.

CO2-jakten

CarboOcean, et stort internasjonalt EU-prosjekt, ledet fra Universitetet i Bergen, har sett på havets rolle i CO2-regnskapet. Siden 2005 har forskerne gjort målinger, analysert konsekvenser og laget scenarioer for framtiden.

På samme måte som i både medisin og meteorologi, må forskerne først stille en diagnose før de kan komme med en prognose. Nøyaktige målinger som viser havets evne til å ta opp CO2 er derfor viktige for å kunne si noe om fremtiden.

I programmet blir vi med Emil Jeansson fra Bjerknessenteret for klimaforskning på tokt.

Med seg har han et helt nytt instrument, som aldri har vært til sjøs før. Det byr på sine utfordringer...

Ond sirkel

Havet har av mange tidligere blitt sett på som løsningen på CO2-problemet. Mangel på data om hvor mye havet kan ta opp og hvordan sirkulasjonen innvirker på opptaket, har gjort at mange har hatt en noe naiv tro på havet som redning. Målingene fra Nord-Atlanteren, som er det havområdet som tar opp mest CO2 per kvadratmeter overflate, viser at opptaket er mer ustabilt enn forventet. Havet tar nå opp 50 % mindre CO2 enn det gjorde på midten av nittitallet. Grunnet klimaendringene ser det ut til at havet tar opp mindre og mindre CO2. Og når havet tar opp mindre av utslippene, eskalerer klimaendringene.

For sikkerhets skyld

- Et av resultatene fra prosjektet er at vi ser usikkerhetsmomentene mer realistisk enn før, sier professor Christoph Heinze ved UiB. Han har hatt det overordnede vitenskapelige ansvaret i prosjektet. - Vi ser hvilket komplekst system vi som mennesker opererer i og hvor risikabelt dette er. Derfor bør vi være "konservative" i våre avgjørelser når det gjelder de utfordringer vi står overfor med tanke på klimaendringer, sier Heinze.