Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Helland ny dekan

Knut Helland blir ny dekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Anne Lise Fimreite blir prodekan.

Hovedinnhold

Helland/Fimreite fikk til sammen 58,7 prosent av stemmene, mens Leif Manger og Lise Rakner fikk 35,6 prosent.

5,7 prosent av stemmene var blanke da stemmene ble talt opp i årets dekanvalg på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Knut Helland er professor ved Institutt for informasjon- og medievitenskap ved UiB, i tillegg til å være professor II ved Universitetet i Stavanger. Anne Lise Fimreite er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, og er i tillegg forsker i bistilling ved Rokkansenteret.

Strategiprogram

I valgprogrammet skriver de to blant annet at de har et mål om å få flere post doc-stillinger til fakultetet, og at forskerutdanningen skal styrkes. Dessuten skal strategiske satsinger i forhold til UiB og eksterne kilder gi flere ressurser til fakultetet.

- Noe av det første vi skal gå i gang med, er det nye strategiprogrammet for fakultetet, forteller Helland til På Høyden. Han ser frem til å samarbeide med Fimreite, en kvinne Helland betegner som svært dyktig.

1. august skal de formelt overta.

- Først i dag har det gått opp for meg at jeg vant valget. Det er noe helt annet å drive valgkamp enn å være dekan. Men jeg ser på dette som en stor utfordring, sier han til På Høyden.

Frokost

I tillegg til strategiplan, er dekanparet opptatt av å bevare fakultetets gode relasjon til studentene. Ifølge Helland har det vært veldig bra, og han ønsker å bevare og videreutvikle denne relasjon. De ser for seg at man arrangerer frokost i starten av hvert semester, der han og Fimreite møter ansatte og studentrepresentanter.

- Dette skal bli en møteplass på tvers av faggrensene, mener han.

Forskerrolle

Dessuten ønsker de å gjøre noe med utviklings/globaliserings-forskningen ved fakultetet. Denne skal de finne en god form på, som Helland uttrykker det.

Den nye dekanen er også opptatt av forskerrollen, en rolle han mener har forandret seg til det verre i løpet av de siste ti årene. Og på Det samfunnsvitenskapelige fakultet opplever de at mange studenter i bachelor- og mastergradsløp hopper av.

- Det er stor forskjell på forskerrollen i dag og for ti år siden. Den er under stadig sterkere press, blant annet som følge av Kvalitetsreformen. For oss er det viktig å ta vare på den gode undervisningen, samtidig som man frigjør midler til forskning, sier Helland.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.