Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
NYHET FRA PÅ HØYDEN

Nordisk pris til Nettspansk

Nettspansk ved UiB er hundre prosent online, uten fremmøte. Studiet mottok nylig pris for kreativ løsning.

Hovedinnhold

Nettspansk ved Institutt for fremmedspråk og SEVU mottok den nordisk-baltiske prisen Boldic Award 2009, tirsdag ettermiddag.

– Prisen er resultatet av et samfunnsbehov og akademisk gründerånd, sier Arve Kjell Uthaug, ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Populært fag
De siste årene har spansk blitt mer og mer populært i Norge, noe nettstudiet har fått erfare. Fra oppstarten i 2002 har Nettspansk produsert 26 000 studiepoeng, som tilsvarer 60 fulltidsstudenter i året.

– Tallene viser at Nettspansk er et middelstort fag på Humanistisk fakultet, sier Uthaug.

Internettstudiet befinner seg på et såkalt 100-nivå, tilsvarende det gamle grunnfaget. I tilegg finnes det også et nettbasert innføringskurs i spansk ved Institutt for fremmedspråk, som leder opp til Nettspanskstudiet.

Stått på
– Dette er veldig hyggelig å få en pris og internasjonal anerkjennelse. Men det er mange som har jobbet hardt, sier førsteamanuensis Åse Johnsen, faglig ansvarlig for Nettspansk.

Både de som har levert elektronikken og lærerne hvor mange har jobbet deltid, fortjener en stor takk, i følge Johnsen.

Fakta/Boldic Award
* Boldic Award-prisen blir gitt for ”Creativity and Innovation in Open and Distance learning”. Prisen blir delt ut av Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) i samarbeid med nordiske log baltiske søsterorganisasjoner.

* Juriens begrunnelse:
Nettspansk is a 100 % online study covering the first year of Spanish language and Latin-American Studies at bachelor’s level. It’s innovative use of platforms allows of synchronic communication (audio and chat) in combination with powerpoint presentations. Students are able to follow the on-line classes from everywhere in the world.