Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Solid økning i antall søkere til UiB

UiB opplever en gledelig økning i antall søkere totalt. Fremgangen er spesielt stor for lærerutdanningene og de matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fagene (MNT-fagene).

Hovedinnhold

Under årets opptak har UiB en økning i antall søkere på hele 11 % sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. Den nasjonale økningen er 8 %.* De to andre store universitetene, UiO og NTNU, har en økning på henholdsvis 4 % og 6 %.

- Vi er godt fornøyde med økningen, selv om det i og for seg ikke er overraskende at flere velger å søke høyere utdanning for å være bedre rustet mot lavkonjunktur-tider, sier viserektor for utdanning Berit Rokne. Rokne peker på at UiB allerede for en måned siden informerte Kunnskapsdepartementet om at UiB kan ta i mot 200 ekstra studenter hvert år de neste fem årene dersom UiB får fullfinansiering av disse plassene. En eventuell økning i antallet studieplasser vil da rettes særlig mot MNT-fagene. Det er derfor særskilt gledelig at vi ser en økning i søkningen til disse studiene.

MNT-fagene med økende pågang
Det er økning i søkertallet ved samtlige fakulteter ved UiB, med unntak av Det juridiske fakultet som ser en svak tilbakegang på 1 %. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet opplever en fremgang med totalt 22 % økning i antall søkere.

Formidabel økning ved UiBs lærerutdanning
Lektor- og adjunktutdanningene ved UiB har i år en økning på hele 48 %. Mens det i fjor var 86 søkere totalt på både språk og naturvitenskapelig/matematisk retning, er tallet i år 127 søkere- altså 41 flere enn i 2008.
- Det er flott at flere ønsker å bli lektor. Både UiB og samfunnet for øvrig har all grunn til å tilfreds med denne økningen, sier Rokne.

Voksende interesse for økonomi og helse
Det er i tillegg til den generelle veksten både på institusjons- og fakultetsnivå mange enkeltfag som skiller seg ut med stor søkerinteresse. Human ernæring har eksempelvis økt med 148 %. Nå er det 94 personer som kjemper om de 20 plassene på studiet. Men også blant fagtilbudet innen samfunnsfagene er det en stor pågang. Studietilbudet innen samfunnsøkonomi har en samlet økning på 28 %, med 61 flere søkere i år enn i fjor.

Kontaktpersoner:
Viserektor for utdanning Berit Rokne tlf. 55 58 61 66, mobil 480 14 162
Rektor Sigmund Grønmo tlf. 55 58 20 02, mobil 95 77 00 68

For mer informasjon
Informasjonsleder ved Utdanningsavdelingen, Marianne Huse, tlf. 55 58 87 91, mobil 997 35 740

*En 8% økning baseres på økning ikke medregnet Politihøgskolen som er med i Samordna opptak for første gang i år. Medregnet Politihøgskolen er økningen i år på om lag 13%.