Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Meltzerpris til Nils Georg Brekke

Brekke er tildelt Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling for 2009.

Hovedinnhold

Årets Meltzerpriser ble delt ut under den tradisjonelle Meltzermiddagen, mandag 8. mars. Brekke var en av fire prisvinnere.

Nils Georg Brekke får prisen for sine 40 år med banebrytende formidlingsinnsats innen et vidt felt av kulturhistorie og kulturlandskap. Brekke har også betydd mye for å knytte faglige bånd mellom UiB og den regionen UiB er en del av.

I tillegg til å være idéskaper, redaktør og medforfatter av de trendsettende bokverkene Kulturhistorisk vegbok (1993) og Folgefonna og Fjordbygdene (2008) har han vært en av pådriverne for viktige vern- og formidlingsinstitusjoner som Havråtunet, Oselververkstaden, Norsk Kulturarv og Lyngheisenteret.

Den siste tiden har Brekke jobbet med den nye kunnskapsportalen GRIND – natur, kultur, landskap og historie, der de nevnte bøkene vil være viktige deler av innholdet.

Brekke startet yrkeskarieren i 1968 som universitetslektor i kunsthistorie. I 1969 ble han ansatt som Hordalands første fylkeskonservator, i 1993 ble han direktør for Kulturlandskapssenteret ved Hordaland fylkeskommune (nå ”Seksjon for kulturbasert verdiskaping”), og han avsluttet med to år som professor II i Kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tidlig i 1970 årene ble Brekke en av deltakerne i det tverrfaglige Lindåsprosjektet ved UiB, som gjennomførte et omfattende program for utforsking og dokumentasjon av lyngheilandskapet i Nordhordland. Lyngheisenteret på Lygra er et resultat av denne forskningen. Brekke utarbeidet i samarbeid med kollegaer ved UiB forprosjektet for senteret, som ble åpnet i 2000. Senteret er blitt et viktig og nyskapende utviklingsprosjekt i europeisk målestokk.

Fra midten av 1980-årene arbeidet Brekke frem konseptet for Kulturhistorisk Vegbok. Boken utkom i 1993 og åpnet en ny sjanger innen kunnskapsformidling.

Hordalands fylkeskommunes Kulturlandskapssenter ble etablert i 1993 – med Brekke som direktør og faglig hovedansvarlig. Parallelt med dette forvaltningsarbeidet arbeidet han som forsker på fritiden, med særlig vekt på byggeskikk og folkelige prydtradisjoner. Mye av Brekkes forskningsmateriale har han med romslig hånd brukt i de store formidlings- og kunnskapsbøkene, som Kulturhistorisk vegbok og boka om Folgefonna nasjonalpark.

Kontakt: Nils Georg Brekke, tlf 95 08 72 95.

Meltzerprisene 2009: