Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Norsk fisk i faresonen

Økte CO2-utslipp i atmosfæren fører til forsuring av havet. Denne uken inviterer Bjerknessenteret til konferanse om karbonprosessen.

Hovedinnhold

Mennskeskapte CO2-utslipp i atmosfæren tas opp i sjøen. Dette fører til lavere PH-verdier, som til slutt går utover livet i havet.


– De norske kaldtvannskorallene kan dø ut i løpet av dette århundret, og flere planktonarter kan forsvinne fra våre farvann innen et par tiår, sier havforsker Richard Bellerby, ved Bjerknessenter for klimaforskning.

Hvis flere planktonarter dør ut, kan dette i neste omgang bety at fiskeni området forsvinner, i følge Bellerby.

– Effekten av havforsuring vil merkes tidligst, og mest alvorlig ved arktiske strøk. Blant annet er fiskerinæringen ved Barentshavet og  på norsk arktisk sokkel svært utsatt, mener Bellerby.

Han mener defor at det er en viss ironi rundt den planlagte olje- og gassutviklingen i Arktis, og regionens følsomhet for forsuring av havet.

 

Inviterer til karbonkonferanse

For å forstå og være i stand til å takle de økologiske forandringene som følger, forsuringsproblemet kreves det mye forskning, i følge Bellerby.

Bjerknessenteret som driver kontinuerlige CO2-målinger på forskjellige havområder, er verdensledende på området. Denne uken har de samlet Ph.d.-studenter og postdoktorer fra hele verden til en workshop om havets karbonsyklus og økosystem.

– Workshopen gir deltakerne opplæring om den globale karbonsyklusen, måling av CO2 og forsuring av havet. Det vil bli særlig bli fokus på de siste måleteknikkene, sier Bellerby.

Ønsker felles måleprosedyrer

 I tillegg til teknisk opplæring, forsøker en også å samle forskerne til en felles prosedyre for å forstå utfordringene som forsuring medfører.

– Det er også viktig at vi får en standard måleprosedyre, og en felles rapporteringsprotokoll for den økologiske effekten av forsuring av havet, sier Bellerby.

Denne artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.