Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Enorme samlinger på nett

Universitetsmuseene lanserer i dag nye portaler for arkeologi og mynt- og medaljesamlinger. Rundt 600.000 gjenstander er bare et museklikk unna.

Hovedinnhold

Tiden hvor du måtte fysisk oppsøke et museum for å ta del i kulturhistorien er i ferd med å gli forbi. I dag lanserer universitetsmuseene i Norge en nettportal hvor du kan få tilgang til nesten 600.000 gjenstander, det være seg arkeologiske levninger eller mynter og medaljer.

Kari Klæboe Kristoffersen ved Bergen Museum forteller at målgruppen er bred:

– Det kan være forskere, skoleelever, bønder som har kommet i kontakt med utgravningene, folk som jobber innen forvaltning, eldre. Dette er vår felles kulturarv, og vi forvalter fellesskapets eiendom. Derfor vil vi vise frem så mye som mulig.

På portalen for de arkeologiske samlingene dreier dette seg om rundt 490.000 gjenstander fra steinalderen til nyere tid. Alt er søkbart, og funnstedene kan vises på kart.

– Dette er bare en sped begynnelse på en offentlig, digital tilgang. Det blir en stor grad av tilvekst i materialet, og nye funn vil bli katalogisert rett inn i databasen, forteller Kristoffersen.

Forteller historie

– Det å gjøre noe tilgjengelig er ikke synonymt med å formidle. Men når vi gjør disse gjenstandene tilgjengelige, vil vi få flere innspill om betydningen deres. For eksempel hva som er symbolet på en spesiell medalje. Vi gjør gjenstandene tilgjengelige for andre formidlere.

Professor Henrik von Achen forteller engasjert om begrunnelsen for å gjøre universitetsmuseenes samlinger tilgjengelige på internett. Der Kari Klæboe Kristoffersen har arbeidet med portalen for arkeologi, er det numismatikken (altså vitenskapen om mynter og medaljer) som er von Achens arbeidsområde.

– Disse gjenstandene gir en opplevelse av historie. De kommer oss nær, og forteller en verdenshistorie, en handelshistorie, en makthistorie, de forteller om grådighet. Historiene fortelles med disse myntene, forteller han.

Universitetsmuseenes mynt- og medaljesamlinger går tilbake til siste halvdel av 1700-tallet, og det er 95.000 eksemplarer som nå gjøres tilgjengelig på internett. Her finner du greske og romerske mynter, samt hjemlige mynter fra vikingtid og middelalder.

Lever med manglene

Arbeidet med digitaliseringen har vært omfattende, og mye er fremdeles ugjort. For eksempel er ikke nettopplevelsen strømlinjeformet, og all informasjonen er heller ikke kvalitetssjekket. Med god grunn, skal vi tro Kristoffersen og von Achen:

– Om vi skulle standardisert alt materialet, hadde vi ikke kunnet lansert dette nettstedet de nærmeste femti årene. Vi forholder oss til virkeligheten vi har, og vet at folk kan gjøre seg kjent i databaser jo mer man bruker dem, sier Kristoffersen.

Von Achen trekker frem hvor arbeidskrevende digitaliseringsprosessen faktisk er:

– Noen må sitte og legge inn alle disse opplysningene, og helst fotografere gjenstandene også. Deretter skal tekster om alt fra portugisisk skillemynt til hjemlige daler kvalitetssikres. Det er mer arbeid enn folk tenker.

Derfor kan det være opplysninger som mangler eller er uriktige i databasene nå. Men von Achen håper at dette kan bidra til en dialog og til syvende og sist mer kunnskap etter hvert som manglene oppdages.

– Vi har valgt å si ”Nå gjør vi så godt vi kan”. Dette er store og viktige samlinger, og vi ville ikke holde på dem til alt er perfekt. Over tid vil samlingene bli bedre, fyldigere, rikere og mer presise, sier han.

– Dette er et demokratiseringsorgan. Den skaper kunnskap, og gjør kunnskapen til felles eie. Alle kan gå inn på nettet og se på disse gjenstandene og tenke ”egentlig er denne min”, sier han med et smil.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.

Fakta

  • Portalene er utviklet av Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
  • Denne drives av universitene i Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim, og forvalter samlinger på vegne av Arkeologisk museum, Bergen museum, Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og NTNU Vitenskapsmuseet.
  • Her er noen anbefalte søkeord fra arkeologisamlingen: Nøkkel, beslag, hengesmykke, hestesko, spyd, runestein, figur.