Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra Hubro

Livets opphav i små tunneler

3,5 milliarder år gammel stein i Sør-Afrika kan inneholde spor fra det første livet på Jorden.

I mikroskop er det mulig å se hvordan mikrober spiser seg innover stein, og...
I mikroskop er det mulig å se hvordan mikrober spiser seg innover stein, og etterlater seg spiralformede tuneller. Dette er spor fra Kypros som er 92 millioner år gamle.
Foto/ill.:
Nicola McLoughlin

Hovedinnhold

Denne saken er hentet fra Hubro.

Forskere fra UiB har sikret seg 800 meter med steinkjerner fra Barberton i Sør-Afrika, der fjellgrunnen er av de aller eldste i verden. Prøvene kan kanskje si noe om når livet på Jorden oppsto, og gi svar på om det har sitt utspring i dette området.

Spiser stein

For 3,5 milliarder år siden ble undersjøisk lava omgjort til stein som la seg som puter på havbunnen. Inne i disse steinene, som i dag befinner seg langt under bakkenivå, har forskerne funnet spor av liv.

– Mikroorganismer havnet i lavasteinen ved å gnage seg inn da steinen lå på havbunnen. De trengte seg inn i sprekker og begynte å spise seg innover. I dag ser vi sporene som små tunneler. Inne i steinen har disse sporene av liv ligget bevart og beskyttet mot atmosfæren siden tidenes morgen, sier postdoktor Nicola McLoughlin fra Institutt for geofyiskk ved UiB.

Pionerarbeid

Det hele startet med at professor Harald Furnes, også fra Instiutt for geofyiskk, oppdaget noen av verdens eldste mikrobefossiler på overflaten i Barberton i 2003. I samarbeid med University of Cape Town og Africa Earth Observatory Network (AEON), fikk Furnes og McLoughlin, som de første i historien, lov til å drille i området i sommer.
Lavasteinen hvor kjerneprøvene er tatt fra ligger i Barberton Mountain Land som har veldig strenge regler for bruk.

– Vi har vært veldig heldige som fikk lov å bore her. Det er et veldig viktig område geologisk sett. Det er kun i Australia og på Grønland en finner så gammel steingrunn som akkurat her. På disse stedene er det allerede gjort lignende undersøkelser, mens det er første gang det bores på denne måten i Sør-Afrika, forteller Furnes.

Kan gi mange svar

– Kjerneprøvene kan gi oss svar på om det var liv her ved å se etter mikrobenes fotavtrykk i form av tunneler. Prøvene kan også si noe om mineralforekomster, klima og atmosfære i den første tiden av Jordens tilblivelse. Vi håper også å få svar på hvilket miljø de første mikrobene levde under, sier McLoughlin. 

Forskningsteamet var også heldige som fikk vitenskapelig borrekompetanse i Sør-Afrika. – Det er mye drilling i forbindelse med gullutvinning i Sør-Afrika. Men gullutvinning er en mye grovere form for boring, hvor en bruker mye kjemikalier og kun tar ut noen prøver her og der. Heldigvis fikk vi tak i kompetente folk som kunne vitenskapelig drilling til slutt, forteller McLoughlin.