Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Møtte oljens fremtid på UiB

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen la vekt på at det finnes arbeidsplasser i oljeindustrien i minst en generasjon til, da han møtte studenter og ansatte ved UiB.

Hovedinnhold

– Olje- og gassvirksomheten har vært en fantastisk reise for Norge. I de nye 40 årene må vi gjøre jobben bedre i forhold til de fallgruvene som finnes. Og vi trenger unge, kunnskapsrike mennesker for å løse problemene.

Det sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for en fullsatt sal av studenter på Realfagbygget tirsdag. Han la spesielt vekt på hvordan fremtidens energibehov må forenes med klimautfordringene, noe også student Erik Nyman Rydningen tok opp:

– Burde ikke fokuset ligge på nye energikilder og det å nå målet om et klimanøytralt samfunn, heller enn å fokusere på å hente opp siste rest av oljen? spurte Rydningen.

Riis-Johansen medga at utviklingen i energispørsmålet ikke er bærekraftig: 80 prosent av dagens energiforbruk kommer fra fossilt brennstoff.

– Men dette vil ikke endre seg raskt. Vi må bruke energi mer effektivt, vi må bygge ut mer fornybar energi, og vi må fange Co2-en, sa olje- og energiministeren, og fortsatte:

– Dette er de tre tiltakene jeg har en reell tro på. Hvis vi ikke har en klimaplan som også innebærer nok energi til alle, så lurer vi oss selv.

Karbonfangst gir arbeidsplasser

Ministerens besøk ved UiB var del av et større vestlandsbesøk hvor ministeren vil få innspill til en ny stortingsmelding om petroleumsvirksomheten. Det todelte besøket bestod av en presentasjon av de ulike oljerelaterte studiene ved universitetet, og deretter et dialogmøte med studenter fra disse studiene.

Under studentmøtet sammenlignet Riis-Johansen Norges oljeeventyr med USA sitt Apollo-program i romforskningen. Begge to har sørget for at det blir satt helt andre krav til industrien.

Bachelorstudent Håvard Morland Dretvik tok opp det mange i salen antakelig tenkte på: Hvor lenge vil oljen vare?

– Jeg etterlyser at man tenker fremover, slik at vi ikke blir en mengde personer med irrelevant utdanning. Det er en mengde fag her ved fakultetet som er vinklet inn mot oljeindustrien, sa Dretvik.

– I et 40-50 års perspektiv, vil store deler av arbeidet dreie seg om karbonfangst, svarte ministeren.

Han pekte på at det å finne sikre lagringssteder for karbondioksid vil sørge for en mengde jobber, selv om morgendagens arbeidstakere må finne seg i å jobbe til de blir 80 før de pensjonerer seg.

Vil øke utvinningen

Før Terje Riis-Johansen og følget hans ankom UiB, hadde de besøkt Statoil på Sandsli. Etter universitetsbesøket, som i alt varte i halvannen time, gikk ferden videre til Odfjell Drilling. Der fant det sted et samråd med petroleumsnæringen, med hovedtema «Integrerte operasjoner og økt utvinning».

Nettopp økt utvinning – hvordan man skal hente ut mer olje fra reservoarene enn man gjør i dag – stod også på agendaens om Riis-Johansen tok opp. Han fortalte at bare én prosent økning i utvinningen vil bety en milliard kroner i økte inntekter.

– Og det er kombinasjonen av forskningsmiljøer, firmaer og studenter og uteksaminerte som skal være disse kloke hodene i utviklingen, sa han.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.