Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Aseksuelle møtes på nett

Folk uten sexlyst bruker internett flittig for å finne likesinnede kjærester.

Hovedinnhold

Aseksuelle er personer som mangler seksuell lyst. Selv om en kanskje skulle tro at de ikke var interesserte i romantiske forhold oppsøker de hverandre på nettet i stor skala.

– Det er mange aseksuelle som ønsker å leve sammen i kjærlighetsforhold uten sex, sier postdoktor Randi Gressgård, ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB.

Ut fra aktiviteten på de aseksuelles nettsider ser det ut som at fenomenet er temmelig utbredt, i følge Gressgård. Hun holdt nylig innlegg kalt ”Bill. mrk aseksuell” på et SKOK-seminar.

Nett bidrar til ny identitet

I tillegg til kontaktsider finnes det rene opplysningssider om aseksualitet på nettet. Siden nettsider om og for aseksuelle bare har eksistert i noen få år, er mye av innholdet innrettet mot å skape aksept og anerkjennelse på linje med andre seksuelle identiteter.

For eksempel skriver en bidragsyter på nettsiden AVEN:

"There’s an entire dimension of the human experience that just doesn’t apply to me. I’m not missing or missing out on sexuality any more than a circle is missing out on corners. Sexuality, to me or my life, is simply not applicable.”

Gressgård mener at slike nettbaserte fellesskap bidrar til økt anerkjennelse og aksept.

– Informasjonssidene bidrar til å normalisere fenomenet overfor omverdenen, samtidig som det virker identitetskapende for dem som erfarer seg som aseksuelle, tror Gressgård.

Vanskelig å bli godtatt

Kampen for å få anerkjent sin annerledeshet er ikke ny. Gressgård sammenligner de aseksuelles identitetskamp med de homoseksuelles. Hun mener likevel at aseksuelle har større utfordringer enn homofile med å få godtatt aseksualitet som en egen seksuell identitet.

– Siden det er en intuitiv motsigelse ved en seksuell identitet som innebærer fravær av sex, er det ikke en lett oppgave å få anerkjennelse for aseksualitet som seksuell orientering, mener Gressgård.

Seksualdriften blir ansett som biologisk forankret i mennesker og som et naturlig, bærende element i kjærlighetslivet. De aseksuelle utfordrer disse forestillingene på en grunnleggende måte. Slik utfordrer de også forestillinger om familie og slekt.

Bekrefter samlivsnormer

Men selv om som aseksualitet bryter radikalt med vante forestillinger, bekrefter de samtidig rådende normer.

– Aseksualitet bryter med det etablerte synet på hva som er naturlige kjærlighets- og familieforhold. Men kontaktsidene på nettet viser samtidig at aseksuelle omfavner rådende oppfatninger om at det er det romantiske parforholdet som er normen for samliv, forteller Gressgård.

– Gjennom å insisterere på at aseksualitet er en seksuell identitet, bekrefter de ikke minst den moderne forestillingen om at seksualiteten er indre essens, som utsier sannheten om individet, påpeker Gressgård.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.