Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Nepalske journalister besøker sine egne

Nepalske journalister og TV-team besøkte nylig UiB for å lage reportasje om universitetets lange nepalsamarbeid.

Hovedinnhold

– Bergen er veldig vakker og minner litt om Nepal med alle fjellene, sier Arjun Bhandari i The Himalayan Times. Gjennom vinduet i Campusbussen betrakter han byfjellene som bader i sol en tidlig aprildag.

Sammen med kolleger fra Nepals store aviser og et TV-team er han på vei fra Muséplass til Senter for internasjonal helse (SIH) på Årstad, for å intervjue de mange nepalske studentene som er på utveksling der.

– Utvekslingsprogrammet er veldig bra faglig sett, og tilbyr kurs som ikke finnes i Nepal. Det er også veldig viktig for mitt masterprosjekt, sier Meeru Gurung.

Gurung er lege fra Nepal og utvekslingsstudent ved SIH. I fire år har hun studert sinkbehandling av diaré, som har vært ett av UiBs viktigste forskningsbidrag i Nepal.

Pionerer med sinkforsøk

Diaré tar livet av to til tre millioner barn i året på verdensbasis. Forsøk med sinktilskudd som forskere ved SIH utførte i samarbeid med indiske og nepalske forskere på 1990-tallet viste seg å redusere risikoen for alvorlig diarésykdom med opptil 50 prosent.

– Behandling med sinktabletter er en billig og effektiv behandlingsmåte. Sinkprosjektet som den felles forskningsgruppen gjennomførte i Nepal bidro sterkt til at Verdens helseorganisasjon for få år siden endret anbefalningene for behandling av barnediaré, slik at sink nå inngår som del av standardbehandlingen, sier professor Rune Nilsen, instituttleder ved SIH.

I følge Nilsen startet Nepalsamarbeidet mellom enkeltpersoner i India, Nepal og SIH. Forsker Arne Tor Strand og professor Halvor Sommerfelt var de sentrale personene fra senterets side. Men etter aktivt innsats fra senteret har samarbeidet utviklet seg til institusjonsnivå. I dag er Nepal ett av Norges offisielle samarbeidsland, og gir forskningsprosjekter rett til blant annet NUFU-midler.

– Studenter fra Nepal kommer til SIH for å studere helse i et globalt perspektiv og problematikk som angår deres eget hjemland, som barnedødelighet og luftveisinfeksjoner. I tillegg får norske forskere anledning til å bidra med viktig helseforskning i den fattige delen av verden, sier Nilsen.

Samarbeid fremmer fremtidig forbindelse

Parallelt med det medisinske miljøet ved UIB har også samfunnsfagene ved universitetet hatt like lange samarbeidsprosjekter med Nepal.

– Samarbeidet med Nepal begynte for tjue år siden av professor emeritus i sosialantropologi Gunnar Haaland. Han startet utdanningssamarbeidet Bergen-Khatmandu Human Ecology Program, sier professor Tor Halfdan Aase, ved Institutt for geografi.

Samarbeidet startet med et eget hus i Katmandu som inneholdt to leiligheter, bibliotek og PC-stue. Utover 1990-tallet utviklet samarbeidet seg til å inngå i NUFU-programmet som administreres av SIU, og finansiers av NORAD. I dag har samarbeidet vokst fra sosialantropologi til geografi, biologi, økonomi og adm.org., i følge Aase.

– Det fine for UiB er at norske studenter og forskere får muligheten til å drive feltarbeid i Nepal. Til gjengjeld får nepalske studenter og forskere anledning å få undervisning og veiledning ved UiB, forteller Aase.

I følge Aase fører samarbeidet til at en lærer av hverandre, samtidig som det fører til god kontakt gjennom felles forskningsprosjekter, som foregår samtidig.

–Samarbeidet skaper god kontakt og kommunikasjon også for fremtiden. I Katmandu finnes det en for eksempel en Bergen-Katmandu alumniklubb, sier følge Aase.

Viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fløttum er også fornøyd med det tjueårige samarbeidet med Nepal.

– Dette er et spennende samarbeid som omfatter stadig flere fag. Samarbeidet er resultatet av langsiktig planlegging, sier Fløttum.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.