Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Feirer historiens far

Peter Andreas Munch regnes for å være det norske historiefagets grunnlegger. Nå feires hans 200-årsdag.

Hovedinnhold

Begynnelsen av 1800-tallet regnes som et gjennombrudd for det norske historiefaget. Peter Andreas Munch kan ta mye av æren for det.

– Peter Andreas Munch regnes som den viktigste representanten for den norske historiske skolen, sier historieprofessor Leidulv Melve ved Senter for middelalderstudier.

Melve skal holde innlegg på et seminar i forbindelse med Munchs 200 årsdag i dag.

På bar bakke

Den norske historiske skolen kjennetegnes av Munchs nyrydningsporsjekt. Tanken var at historieskrivningen skulle starte på bar bakke og bli vitenskapelig.

Med kildekritikk som metode ble det mulig å danne et fag, som etter hvert etablerte seg ved universitetene. Det ble etablert universitetsstillinger, nasjonale tidsskrift og historiske foreninger som alle fulgte de vitenskapelige reglene for det nye faget.

Munch var nasjonsbygger

Munchs kildekritiske undersøkelser av den norske statens røtter i middelalderen førte også til at han ble en nasjonsbygger i en tid som var preget av unionsoppløsningen.

– På grunn av Norges svake stilling i unionstiden, kunne historievitenskapen bli et paradigme hvor nasjonalhistorien sto sterkt, sier Melve.

Fremdeles nasjonshistorie
Norske historikere skriver fremdeles nasjonalstatshistorie. Om dette kan føres tilbake til Munch er usikkert, ifølge Melve.

– Han er en av flere som har lagt rammen for norsk nasjonalskriving, sier Leidulv Melve.

Melve påpeker at dette ikke er et særnorsk fenomen. Nasjonalskriving i historiefaget finner man igjen i alle verdensdeler.

Artikkelen er hentet fra UiBs nettavis På Høyden.

 

Fakta/Peter Andreas Munch

  • Født 15. desember 1810 i Christiania. Død 25. mai 1863 i Roma.
  • Norsk historiker og nasjonsbygger. Kjent for sitt arbeid med Norges middelalderhistorie.
  • Som en av de første ikke-katolikker fikk han adgang til arkivene i Vatikanet, hvor han la grunnlaget for sitt hovedverk ”Det norske Folks Historie”.

Kilde: Wikipedia