Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nytt odontologibygg

Her legges grunnsteinen

Etter en lang kamp mot budsjett og miljøgifter kunne grunnsteinen til det nye odontologibygget endelig legges ned.

Hovedinnhold

– Se, her var det et hull. Det må jo være noe for odontologer.

Slik åpnet en blåhjelmet statsråd Tora Aasland talen sin før hun la ned gullskrinet som symboliserer grunnsteinen til det nye odontologibygget,  tirsdag ettermiddag.

På grusplassen foran det grå betongskallet som skal bli det nye odontologibygget sto deler av UiB-ledelsen, Statsbygg og andre sentrale i byggeprosessen og lyttet med tilfredse smil rundt munnen. Til daglig 286 studenter, 260 ansatte og 400 pasienter har all grunn til å glede seg.

Lang byggeprosess.

Allerede i 1991 ble behovet for et nytt odontologibygg påpekt.  Enten måtte det gamle PKI-bygget rives eller så måtte bygget gjennom en omfattende rehabilitering. Det ble nytt bygg.

Etter en årelang prosess som har involvert alt fra bedriftshelsetjeneste og asbest til reduserte studenttall, er byggingen offisielt startet. Rundt 15.000 kvadratmeter til en pris på 780 millioner kroner skal stå klart i 2012, syv år etter planen.

– Det tok litt tid, men vi fikk det til, sa en tydelig lettet rektor Sigmund Grønmo under sin tale.

Rektor Grønmo trakk særlig frem statsråd Aaslands innsats for å få til det nye odontologibygget. Det var i hennes første statsbudsjett, i oktober 2008, at UiB fikk oppstartbevilgning til nytt odontologibygg.


Viktig for landet

– Jeg har en veldig god følelse nå etter veldig mye arbeid med å få det til, sier Aasland til På Høyden.

Hun påpeker at odontologibygget kommer til å bli særdeles viktig ikke bare for Vestlandet, men for hele landet.

Første og andre etasje i bygget kommer til å bestå av klinikker, auditorier og seminarrom. I tredje og fjerde etasje er tiltenkt administrasjonen. To underjordiske etasjer kommer til å romme garasjer og tekniske rom.

– Bygget kommer til å bli det mest moderne odontologibygget i Norge, og kommer til å tilby tannpleie, forskning og utdanning i særklasse, sier Aasland.

Fakta:

  • Nytt odontologibygg har vært planlagt siden 1991. Det ble påpekt vedlikeholds- og miljøproblemer ved det gamle PKI-bygget som ble opprettet i 1963 og ferdigstilt i 1966. Både ansatte og studenter har blitt syke av bygget de siste årene.
  • I påvente av midler finansierte UiB selv prosjektering av nytt bygg. Vinteren 2003/2004 vant Kristin Jarmund arkitekter arkitektkonkurransen. I 2005 var planene og kostnadsrammene godkjent av Finansdepartementet. I 2008 ble det avsatt midler på statsbudsjettet.
  • Arbeidet med å rive det gamle PKI-bygget pågikk i store deler av 2009. Rivningsarbeidet var utfordrende på grunn av at huset inneholdt store mengder asbest, kivkksølv og PCB.
  • 17. august 2010 ble grunnsteinen for det nye odontologibygget lagt. Statsbygg har fått oppdraget fra Kunnskapsdepartementet om et nytt bygg som skal være ferdig til semesterstart 2012. Bygget skal stå på tomten til det gamle PKI-bygget.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.