Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Her skal verden samles

Utviklingsforskere ved CMI, UiB og Unifob Global samles under samme tak – og inviterer til en heidundrende åpningsuke.

Hovedinnhold

Det er bare en drøy uke siden universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken klippet den røde snoren som åpnet Jus 2-bygget for omverdenen. Aktiviteten på huset har vært stor, og fokuset har vært på åpningsuken som har fått tittelen ”Fem dager i Bergen – én verden i utvikling”.

Fra mandag 12. oktober til fredag 16. oktober skal Bergen Resource Center for International Development være vertskap for en lang rekke aktuelle foredrag, samtaler og filmvisninger. Espen Wæhle skal snakke om eventyrere i Kongo, Simen Sætre forteller om Norges rolle som en oljestormakt, og alt fra Kinas rolle i Afrika til krigen i Darfur står på programmet.

Onsdag kveld innbyr også til en boksalong med tittelen ”Nordmenn ute – krevende herrer eller ydmyke tjenere”.

Her kan du laste ned programmet (pdf)

Aktiviteter hele året

Men det er vel så viktig at det ikke blir stille etter åpningsuken, skal vi tro Tord K. Rø ved Unifob Global og Ingvild Hestad ved CMI. Istedet skal åpningsuken fungere som et testprosjekt, hvor man skal se hva slags arrangementer man vil gå videre med.

– Planen er å ha to arrangementer hver uke i Ressurssenteret. Vi vil også prøve å ha frokostseminarer om aktuelle hendelser rundt om i verden, og boksalonger hvor aktuell forskning blir presentert, forteller Hestad.

Det er også planer om å streame hendelser på Ressurssenteret over internett, slik at interesserte som ikke kan komme, også kan få med seg kunnskapen.

– Et unikt senter

Det viktigste åpningsuken skal gjøre, er likevel å lansere Ressurssenteret som en arena i Bergen både for forskere, studenter og interesserte.

– Dette senteret er unikt. Det er ikke noe annet sted i Nord-Europa med rundt 100 forskere som er samlet om utviklingsstudier. Samtidig har vi et unikt bibliotek med en spesialisert samling på utviklingsstudier. Her finnes mye grå litteratur som ikke er å få tak i andre steder, sier Rø.

I tillegg til Unifob Global og CMI, er også Senter for Midtøstenstudier ved UiB en del av senteret, og har bidratt til den unike boksamlingen.

I biblioteket finnes også boksamlingen til sudanske Mahmoud Salih, som er i ferd med å bli digitalisert. Den skal presenteres i en egen programpost på onsdag.

Også for studenter

Siden senteret samler utviklingsforskere fra både Christian Michelsens Institutt og Unifob Global, er håpet at dette vil virke stimulerende på forskningen. Rø og Hestad forteller om visjoner hvor forskere kan ha lettere for å stikke innom interessante forelesninger, og andre forskere som har kjennskap til samme tema som seg selv.

– Men dette skal også være et sted hvor studenter har lyst til å komme, ta en kaffe og sitte og lese i timesvis. Her kan man ha kollokvier, og tilgjengeligheten til forskerne er stor, forteller Hestad.

I tillegg til studenter og forskere, vil senteret også jobbe mer mot næringslivet i Bergen.

– Det er en gruppe vi vil satse mer på. Bergensfirmaer driver forretninger i mange av de landene vi forsker på, så det finnes tema som begge parter finner interessante, sier Rø.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.