Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Forskning skaper nytt næringsliv

Nytt næringsliv vokser frem fra forskning fra UiB. Bergen teknologioverføring as (BTO) har til nå vært involvert i 11 bedriftsetableringer.

Hovedinnhold

De siste tre årene har UiB-forskning ført til 27 kommersialiseringer med hjelp fra BTO, henholdsvis 10, 8 og 9 for hvert av årene. I rene tall er utviklingen stabil, men den økonomiske styrken til selskapene går i én retning.  

Mens det i 2007 og 2008 ble skutt inn totalt ca 1 million kroner i investorkapital i selskapene, er tallet for 2009 11,5 millioner kroner. For 2010 har investorene foreløpig avtalt å gå inn med 12,5 millioner kroner i selskap basert på UiB-forskning.

–  Dette viser at det har blitt betydelig mer kraft bak selskapene som kommer fra forskningen ved universitetet, sier administrerende direktør Anders Haugland ved BTO.

Et ideologisk valg

Årlig får BTO inn mellom 60 og 100 ideer fra forskningsinstitusjonene i Bergensregionen. Om lag 70 prosent kommer fra vitenskapelig ansatte ved UiB. I dag arbeides det med å kommersialisere rundt ti av ideene som kom inn i fjor.

Erling Hammer, professor emeritus ved Institutt for fysikk og teknologi, har etablert tre selskap basert på sin forskning.

–  For meg er dette ideologisk. Hvis forskningen vi driver med kan nyttiggjøres, så bør den gå ut til industrien. Jeg fikk dette inn da jeg var forsker i England, her samarbeider forskermiljøene tett med næringslivet. Da jeg kom til UiB på midten av 80-tallet, var det veldig lite slikt samarbeide, sier Hammer.

I fjor høst etablerte han selskapet HammerTech as i samarbeid med BTO. Selskapet tilbyr ulike måleinstrument til olje- og gassindustrien.

Av de ni kommersialiseringene i fjor som BTO var delaktig i, var fire etableringer.

Patent i millionprosjekt

Bjørn Kvamme og Arne Graue, begge professorer i petroleums- og prosessteknologi, har patent på en metode for å utvinne naturgass fra frosne gasshydrater i naturlige deponier. Metoden sørger samtidig for at drivhusgassen CO2 blir lagret i hydratene. Løsningen er så interessant for kommersialisering at ConocoPhillips nå starter et fullskala pilotprosjekt i Alaska. Det amerikanske energidepartementet har bevilget 12 millioner dollar til prosjektet.

Kvamme og Graue fikk patentert metoden i 2003, og patentet er i dag gyldig i 142 land. Nå samarbeider Kvamme med BTO om et nytt patent.

–  Jeg kan ikke si så mye om patentet nå, fordi det ligger til behandling. Men det er en metode hvor vi bruker en annen mekanisme for utvinning, sier han.

Hvor lang tid det vil ta før det nye patentet tas i bruk av en kommersiell aktør, avhenger av hvem som til slutt blir industrielle samarbeidspartnerne.

I 2009 ble syv nye patenter og tre varemerker registrert med utspring fra UiB-forskning. Totalt forvalter BTO ca 25 aktive eller innvilgede patentsøknader fra UiB.  

Flest fra naturvitenskapen

Det er på lengre sikt resultatene fra innovasjonen i forskningsmiljøene vil vise seg. Fra første steg, når forskerne tar kontakt med BTO med en idè og til et selskap er etablert, kan det ta mange år. Av 100 idéer regner Anders Haugland med at 5-8 ender opp i en lisensiering eller et nytt selskap.

– Vi er godt fornøyd med resultatet fra i fjor, men vi ønsker å ligge høyere. Gi oss ti år til, så skal vi generere mellom 60 og 120 millioner kroner årlig i lisensinntekter eller gevinster fra salg av eierandeler, mener Haugland.

Først og fremst er det forskere fra matematisk, naturvitenskapelige og medisinske miljø som kontakter BTO med forretningsideer. Sjeldnere får innovasjonsselskapet konkrete forretningsforslag fra SV, HF og juridiske miljø.

– Vi jobber aktivt for å få disse miljøene mer involvert. Det er ikke åpenbart for enkeltmennesker og grupper i samfunnet at de bør lese vitenskapelige publikasjoner. Da er kommersialisering den alternative kanalen til bruk, mener Haugland.

Forskningsrådet kårer hvert år Norges beste kommersialiseringsaktør. I 2007 vant BTO, i 2008 var selskapet det 3. største av 12 aktører i Norge. Tallene fra 2009 er først klare i april.

Fakta/ Bergen teknologioverføring as

  • Bergen teknologioverføring as (BTO) ble etablert 20. desember 2004 av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater.
  • BTO bistår forskerne og forskningsinstitusjonene med å kommersialisere forskningsresultater.
  • BTO eies av Universitetet i Bergen (40%), Helse Bergen (40%) og Havforskningsinstituttet (20%).
  • BTO har inngått samarbeidsavtaler med Høgskolen i Bergen, Christian Michelsen Research AS (CMR), Fiskeriforskning avd. Bergen, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Innovest AS og Uni Research.

Kilde: BTOs nettsider

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.