Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Skryter av Institutt for informatikk

Georg Apenes mener akademia er fraværende i personverndebatten. Men han berømmer Institutt for informatikk for å være et unntak fra ”den slappe sløvheten”.

Hovedinnhold

– Det har irritert meg i 20 år at akademia i så liten grad har engasjert seg i personvernet. Nesten ukentlig personvern på agendaen i media med saker som berører forskernes hverdag og forskning.

Georg Apenes, bekymret borger og direktør for Datatilsynet, la ikke fingrene imellom da han talte ved Institutt for informatikk sitt 25-års jubileum. I foredraget snakket han blant annet om fremtidsfrykten som får mange til å ville gi avkall på frihet. Han snakket også om den resignerte holdningen han har møtt i forbindelse med skattelistene: ”Når teknologien er der, må vi også ta den i bruk”.

– Alle politikere og byråkrater er varmt og inderlig tilhenger av personvern. Bare ikke akkurat nå. Og det skal ikke koste noe, hverken økonomisk, politisk, eller på andre måter, sa han fra talerstolen.

Berømmer II

– Forskere og institutter representerer kompetanse hver for seg, med ansvar for å belyse problemstillinger. De skal korrigere, supplere og forklare debatten, og hjelpe oss til å ikke miste pusten i utviklingen, sier Apenes til På Høyden.

Han mener at mens samfunnsvitere, jurister og filosofer ”gnåler om manglende midler”, har Institutt for informatikk ved UiB vært et unntak fra det han kaller ”den slappe sløvheten” på feltet.

– Det har kommet mange samfunnsrelevante betraktninger herfra, og de har en instituttleder som ikke er skogredd. For et tilsyn som oss er det morsomt å få støtte fra akademia, sier Apenes.

Hvor er teologene?

Han mener alle fagfelt bør kunne bidra i debatten om personvernet.

– Personlig forstår jeg ikke at ikke teologene kaster seg inn. Dette handler jo om menneskesyn, mener Apenes.

Han forteller om mulighetene man nå har til å filme alle busser i landet med overvåkningskameraer. Dette kan kombineres med teknologi til å gjenkjenne ansikter.

– Det er veldig smart. Men vil vi det? Ola Nordmann vil ha i pose og sekk. Men det er ikke alltid mulig i alle situasjoner, sier Apenes.

Instituttleder ved Institutt for informatikk, Torleiv Kløve, skriver i en e-post til På Høyden at det er hyggelig at den innsatsen instituttet gjør blir lagt merke til og satt pris på.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.