Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

– Forskere trenger helhet for å flytte

Hvordan lokke forskere over landegrensene? Det snakket OECD-analytiker Ester Basri om da hun besøkte UiB.

Hovedinnhold

Ester Basri, senioranalytiker ved OECD, var torsdag til stede på et seminar som Senter for internasjonalisering av høgere utdanning (SIU) arrangerte på Vitensenteret. Der snakket hun om hvordan man skal rekruttere anerkjente forskere over landegrensene. Og da er det en rekke faktorer som spiller inn.

– Det vi har sett i våre studier er at de fleste høyt utdannede opptatt av mye mer enn høy lønn for å flytte til et annet land. Muligheter for jobb til partneren, helseforsikring, muligheter for doble statsborgerskap, skoleplass til barna og en rekke andre mer kulturelle ting, forteller Basri til På Høyden.

Kunnskapsbasert økonomi

OECD har studert hvordan høyt utdannede flytter seg over landegrensene i sine medlemsland. Å rekruttere høyt utdannede forskere blir viktigere og viktigere i en økonomi som i stor grad er kunnskapsbasert.

Beklageligvis, ifølge Basri, så har man kun modeller som går frem til tusenårsskiftet. Dette skyldes at OECD-landene kun lager rapporter hvert tiår omkring dette temaet.

Få har Norge på listen

Ifølge Basri utmerker Norge seg verken i den ene eller den andre retning. Det er ikke veldig attraktivt å komme hit som forsker, men det er heller ikke uattraktivt.

På en av figurene hun presenterte er det kun i Danmark og i Litauen at Norge kommer på listen, en liste der doktorer har blitt bedt om å rangere en ti-på-topp over land de ønsker å jobbe i. 

Høyt utdannede dansker rangerer Norge på niende plass, mens høyt utdannede litauere rangerer Norge på åttende plass over land der de kunne tenke seg å jobbe.

Godt tilbud i Bergen

Kjersti Fløttum, viserektor for internasjonale studier, var også til stede på seminaret.
Hun mente UiB per i dag hadde gode virkemidler for å rekruttere attraktive forskere til Bergen. Hun trakk frem forskningsstiftelsen som gir støtte til forskere.

– Om man klarer å rekruttere internasjonale toppforskere hit til Bergen, må man regne med at de blir noen år, men ikke for alltid. Uansett vil de tilføre våre forskningsmiljøer svært mye i den tiden de er her, fortalte hun.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.