Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Holbergpris til historieprofessor

Professor ved Universitetet i Toronto Natalie Zemon Davis får den prestisjetunge prisen.

Hovedinnhold

Natalie Zemon Davis tildeles Holbergs internasjonale minnepris 2010. Prisen er verdt NOK 4, 5 millioner og prisoverrekkelsen vil finne sted 9. juni i Bergen.
Johan Östling ved Lunds universitet tildeles Nils Klim-prisen 2010.

Utdrag fra Holbergprisens fagkomités begrunnelse:

Davis er en av dagens mest kreative historikere. Hun er en intellektuell som ikke er bundet til noen spesiell skoleretning. Hennes forfatterskap er nyansert, komplekst og preget av grundig dokumentasjon. Hun viser hvordan enkelthendelser kan fortelles og analyseres slik at dypere historiske tendenser og underliggende tanke- og handlingsmønstre blir tydelige. Hennes arbeid framhever betydningen av kjønn, samtidig som hun understreker at forholdet mellom menn og kvinner alltid er innebygd i tidsspesifikke kulturelle diskurser og sosiale mønstre.”

”Davis’ idérike tilnærming til historie, sammen med intensivt arbeid i arkiver, vekker fortiden til live, og hennes grunnleggende metode er å tilstrebe dialog mellom fortid og nåtid. Det enestående i hennes arbeid ligger i hvordan hun, gjennom utforskning av kulturell, geografisk og religiøs utveksling, knytter det tidlig-moderne Europa sammen med nyere områder i komparativ historie.” (…) 
 
”For tiden arbeider Davis med slaveri i Surinam ved å se på generasjonsmøter og krysninger mellom slave og fri, svart og hvit, og mennesker med ulik religiøs tilknytning.”

”Natalie Zemon Davis’ forskningsinnsats har generert innovativ og gjensidig berikelse mellom ulike fagdisipliner. Hun har et vakkert språk og vet å fortelle en historie uten å gi avkall på nøyaktighet i omgang med kildematerialet. Hennes kreative og uredde arbeid har inspirert mange yngre historikere og oppmuntret dem til å følge sin egen nysgjerrighet. Som hun selv har sagt: ”Jeg ønsker å være en håpets historiker, som gjør mennesker oppmerksom på de muligheter fremtiden gir”.

Kort biografi:

Natalie Zemon Davis er professor i Historie og professor i Middelalderstudier ved Universitetet i Toronto. Hun er også professor emeritus i historie ved Princeton Universitetet. Hun fullførte sin doktorgrad ved Universitet i Michigan i 1959.  Siden den gang har Davis mottatt mange æresbevisninger og undervist en rekke steder, deriblant Brown Universitetet, Universitet i Toronto, Universitet i California i Berkeley og ved Princeton Universitetet. Hun var president i American Historical Association i 1987. Bøkene hennes har nådd et stort publikum.

Johan Östling tildeles Nils Klim-prisen for forskere under 35 år. Prisen er verdt NOK 250.000, og prisoverrekkelsen vil finne sted 9. juni i Bergen.

Utdrag fra Nils Klimprisens fagkomités begrunnelse:

“Johan Östling, født 1978, er ”filosofie doktor” ved Historiska institutionen ved Lunds universitet. Som forsker har han interessert seg for svensk, tysk og europeisk moderne historie. I sin doktorgradsavhandling, Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning, som han forsvarte i Lund i 2008, presenterer han en solid fundert, innovativ analyse av hvordan Nazi-regimet og grusomhetene som ble begått i Tysklands navn, påvirket Sverige i de tidligere etterkrigsårene. Den ”nazistiske erfaringen” utløste et intellektuelt jordskjelv i Sverige og førte til en gjennomgripende intellektuell nyorientering mot den anglosaksiske verden og bort fra tysk kultur.” (…)

”Johan Östlings avhandling er et viktig bidrag til vår forståelse av nazismens konsekvenser for etterkrigstidens samfunn. Situasjonen i Sverige granskes mot en bred internasjonal bakgrunn som vil få en stor leserskare i Europa til å minnes og skape sin egen fortolkning. Dr. Östlings nåværende prosjekt, som undersøker forvandlingen europeiske universiteter nå går gjennom i et historisk perspektiv, er et godt eksempel på hans originalitet og nyskapende talent.”

Fakta om Holbergprisen og Nils Klimprisen

Prisene ble etablert av Stortinget i 2003, og tildeles årlig av styret for Ludvig Holbergs minnefond på grunnlag av innstilling fra to fagkomiteer: Holbergprisens fagkomité og Nils Klimprisens fagkomité. Hovedformålet med prisene er å heve status i samfunnet til fagene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

På våre nettsider finner du intervju, tekster, bilder m.m. om prisvinnerne: www.holbergprisen.no

Kontaktinformasjon:

Informasjon om prisene og tildeling:
Professor Jan Fridthjof Bernt, styreleder i Ludvig Holbergs minnefond - er tilgjengelig 16. mars kl. 12-14 og etter kl. 16.
Jan.F.Bernt@jur.uib.no
m
: (+47) 55 58 95 80

For praktisk informasjon:
Trine Kleven, prosjektleder i Holbergprisen
trine.kleven@holbergprisen.no
t
: (+47) 55 58 69 92, m: (+47) 95 94 01 14
Follow Holberg Prize on twitter: http://twitter.com/holbergprisen

Fagperson som kan uttale seg om Professor Natalie Zemon Davis´ forskning:

Professor Ida Blom ved Universitetet i Bergen -
ida.blom@hi.uib.no
Tlf: 92 03 97 59

Professor Erling Sandmo ved Universitetet i Oslo - er tilgjengelig tirsdag 16. mars kl. 13-14.
e.s.sandmo@iakh.uio.no
Tlf: 22 85 83 84

Nils Klimprisvinner:
Johan Östling kan kontaktes direkte på mobil: + 46 702 817 575