Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Visualiserer fremtiden

Visualiseringsgruppen ved Institutt for Informatikk har fått nesten 20 millioner kroner fra EU og Forskningsrådet. – Slikt som dette skjer bare én gang i livet, sier gruppeleder Helwig Hauser.

Dette er et eksempel på hva IllustraSound kan gjøre. Her er ultralyd satt...
Dette er et eksempel på hva IllustraSound kan gjøre. Her er ultralyd satt sammen med en CT-scan for å gjøre resultatene tydeligere. Med 8,3 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet er håpet å kunne bidra til bedre formidling og kommunikasjon blant annet innen medisin. (Ill: IllustraSound)

Hovedinnhold

Den relativt ferske Visualiseringsgruppen består av ni forskere med tilhold på Høyteknologisenteret. Nå har to av prosjektene fått støtte fra henholdsvis Forskningsrådet og EUs syvende rammeprosjekt.

Vi snakket med professor og gruppeleder Helwig Hauser, samt førsteamanuensis Ivan Viola, om forskningen deres på henholdsvis flyt og ultralyd.

– Visualisering hjelper å gi innsikt i data. Når man har store mengder data, kan det være komplisert og vanskelig å forstå. Vi prøver å skape en dialog mellom brukeren og datamaterialet, forklarer Hauser.

Unikt prosjekt

Han står bak prosjektet SemSeg, som nylig har fått 11,1 millioner kroner i støtte fra EUs syvende rammeprosjekt. UiB skal koordinere forskningsarbeidet, med ETH Zurich, Universitetet i Magdeburg og VRVis Research Center i Østerrike som partnere.

– Slikt som dette skjer bare én gang i livet, sier Helwig Hauser, som er svært glad for at UiB sin søknad gikk igjennom hos EU.

Bare ni av 136 prosjekter fikk støtte, og dette innebærer tre år med hvor forskerne skal fordype seg i å lage helt nye metoder innen visualisering.

Et uløst problem

Forskningen i SemSeg konsentrerer seg om flow, altså flyt, og skal studere hvordan man kan visualisere systemer i bevegelse som luft bak en flyvinge, vann i en elv, eller blod i menneskekroppen.

Fenomener med en konstant flyt er relativt enkle å visualisere. Men flytmønstre som ikke er konstante er mye mer kompliserte, og selv etter tiår med forskning finnes det ikke en fullgod tilnærmingsmåte. 

– Dette problemet trenger en ny løsning, og det er nå vi har sjansen. Vi kan løse dette på tre år, slår Hauser fast, før han moderer seg litt: – Det vil i alle fall komme interessant forskning ut av det.

Om Hauser og teamet hans kommer frem til positive resultater, vil det være interessant for både bil- og flydesign, vannkraftverk, klimaforskning og medisin, som alle er avhengige av visualisering av flyt.

Tydeligere ultralyd

Helwig Hauser og Ivan Viola har kjent hverandre i mange år, og nå leder de hvert sitt millionprosjekt på instituttet.

Prosjektet IllustraSound (Illustrative Ultrasound) som Ivan Viola står bak, har fått 8.3 millioner kroner fra Forskningsrådet. Målet er å gjøre ultralyd enda mer anvendelig enn det er i dag.

– Ultralydbilder er veldig kompliserte. Selv for eksperter kan det være vanskelig å si hva som er på bildet, forteller Viola.

For gjøre det visuelle resultatet bedre, eksperimenterer han blant annet med å kombinere resultatet av ultralyd og CT-scan (som er en form for avansert røntgen som gir tredimensjonale resulater). PET-resultater som viser metabolismen kan også kobles med ultralyden.

– Pasienten er en enhet, men hver av disse viser bare én side. Ved å sette dem sammen får man et mer komplett bilde.

Gjør kommunikasjonen lettere

– Om man er ekspert på et område, trenger man ikke dette verktøyet. Men for uerfarne leger, eller som et hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom doktor og pasient, kan dette være bra, sier Viola.

Han forsker også på hvordan historiefortelling kan brukes i visualisering av sykdom. Der legen kanskje ikke har tid til å sette seg ned i timesvis og forklare hvordan organer eller en sykdom fungerer, kan visualiseringen lede pasienten gjennom informasjonen.

Med på IllustraSound-prosjektet er Helse Bergen og Christian Michelsen Research, hvor sistnevnte jobber med selve softwaren.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.