Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Pangstart for nye Bergen museum

Det pusses. Det flyttes. De første skissene er levert. Se film om Museumsprosjektet 2014 her.

Hovedinnhold

UiB-ledelsen og ansatte ved Bergen museum mottok nylig den første mulighetsskissen for Muséplass 3.

– Det oppsto spontanapplaus da skissene ble presentert. Vi gleder oss alle til de endelige tegningene er klare 15. oktober, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

God start

Fasade og vinduer pusses. Kontorer og laboratorier er klare for å flyttes til Realfagbygget. I disse dager starter også restaureringen av hvalskjelettene.

– Rehabiliteringen av museet fikk en flying start gjennom tildelingen av 30 millioner i tiltaksmidler, nå setter vi alt inn på arbeidet med vårt flotte monumentalbygg, sier Elvbakken.

Ny film

UiBs Univisjon er nettopp ferdig med en videoreportasje om museumsprosjektet. Filmen viser frem bygget, de unike samlingene og visjonene for prosjektet.

– Vi ønsker at filmen skal skape begeistring og støtte for arbeidet med å reise midler til å ferdigstille prosjektet, sier Elvbakken.

Stor begeistring

 

– Filmen ble veldig bra, jeg tror den vil bidra til enda mer entusiasme enn det prosjektet allerede har gjort til nå, sier Grønmo.

Til nå har både Riksantikvaren og arkitekter vist begeistring, i følge Grønmo. I tillegg var Statsråd Tora Aasland nylig på omvisning på museet.

– Statsråden viste stor interesse for prosjektet, noe som er en stor anerkjennelse for oss, mener Grønmo.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.