Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

– Savner omverden i utdanningen

Dekana Gerd Kvale ønsker at handlingsplanen for UiB og omverdenen drar næringslivet inn i utdanningen. – Dette er et av innspillene vi vil se nærmere på, sier rektor Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

Universitetsledelsen inviterte aktører innen samfunns- og næringslivet for å kommentere handlingsplanen for UiBs forhold til omverdenen, tirsdag kveld. Selv om de fleste kommentatorene var fornøyde med initiativet, ble likevel noen endringer foreslått.

Dekana Gerd Kvale ved Det psykologiske fakultet savnet et forslag om å dra inn næringslivet i undervisningen.

– Ph.d.-studenter og postdoktorer har i værste fall vært på universitetet fra videregående skole til de er 40 år gamle uten å ha erfaring med omverden, kommenterte Kvale.

Kvale luftet tanken om en næringslivs-ph.d., hvor næringslivet finansierer doktorgrader rettet mot finanskildens interesseområde.

– Gerd Kvale har et viktig poeng. Vi jobber blant annet for opplegg med praksisplasser i flere av studiene på bachelor- og masternivå, sier rektor Sigmund Grønmo til På Høyden.

Grønmo synes også at tanken om en næringslivs-ph.d. er interessant.

– Vi er åpne for en slik ordning. Men først og fremst må dette bli et nasjonalt opplegg. For det andre må næringslivet være interessert i å finansiere doktorgrader, sier Grønmo.

Kan ikke være best på alt

Forskningsdirektør Lisbeth Shilling fra StatoilHydro påpekte under kommentarrunden at det er vanskelig å være best på alt. Universitetet er nødt til å ha en konkret strategi, der en satser på de områdene en er best.

– Det er viktig for universitetet å være klar på hvilke byggeklosser det kan tilby til Omverden, sa Schilling.

– Det er viktig for både universitetet og StatoilHydro at vi i vårt samarbeid finner skjæringsflaten hvor både UiB og StatoilHydro kan tjene på samarbeidet ut fra sine strategier, sier Grønmo.

Grønmo mener at fasiten er å bruke de midlene som StatoilHydro stiller til disposisjon på de områdene som er viktig for StatoilHydro, og da med særlig vekt på grunnforskning og forskerutdanning innenfor disse områdene.

Vil satse på marin forskning og nordområdene

Under høringskonferansen var det mange som mente at UiB burde konsentrere kreftene på havforskning og nordområdene.

– Marine studier er allerede et av UiBs hovedsatsningsområder. Ikke minst i tilknytning til slike studier kommer nordområdene til å være et viktig forskningsfelt fremover, mener Grønmo.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.