Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Thingstad er årets Møbius

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning går i år til mikrobiolog Tron Frede Thingstad.

Årets Møbius Frede Thingstad mottok Møbiusprisen i går av statsråd for...
Årets Møbius Frede Thingstad mottok Møbiusprisen i går av statsråd for forskning- og høyere utdanning Tora Aasland.
Foto/ill.:
Morten Brakestad/Forskningsrådet

Hovedinnhold

Prisen ”Årets Møbius” er en årlig pris fra forskningsrådet. Prisen skal belønne høy kvalitet i forskning, både på et nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg til bronseskulpturen ”Liggende Møbius” mottar vinnerne én million kroner. Det forutsettes at prispengene brukes til videre forskning.

Les juryens begrunnelse her.

– Det er kjekt å motta prisen. Men dette er egentlig en pris til hele forskningsgruppen. Forskning på marin mikrobiologi er ikke en enkelmannsidrett lenger, sier professor Tron Frede Thingstad ved Institutt for biologi.

Bygget miljø

Thingstad kom til UiB i 1973. Siden den gang har han bygget opp forskningsmiljøet rundt marin mikrobiologi. Gruppen har vært svært produktiv, gjort seg bemerket internasjonalt og bidratt til å forme faget. Thingstad er en av Norges mest siterte forskere.

Forskningsgruppen Marin mikrobiologi studerer havets minste organismer, som bakterier og virus. Da Thingstad startet forskningen på dette området visste man verken hvilke mikroorganismer som fantes eller hvilke metoder forskerne skulle bruke for å studere de små organismene.

Marin mikrobiologi har aldri vært et stort forskningsfelt i Norge, ifølge Thingstad. Stort sett har den marine forskningen tatt for seg havstrømmer og fisk, av opplagte grunner. Men på grunn av klimakrisen har mikrobiologi fått større oppmerksomhet de siste årene.

– Hvis man skal forstå kjemien og prosessene som skjer i havet, er man helt nødt til å studere mikroorganismene, sier Thingstad.

Internasjonalt lyspunkt

I følge professor Jarl Giske ved Institutt for biologi er Thingstad en av de internasjonalt synlige lyspunktene i norsk forskning.
– Han overrasker stadig med nye ting. Ofte bidrar han med bevis for det som i utgangspunktet strider mot intuisjonen, sier Giske.

Giske var en av dem som foreslo Thingstad som priskandidat. Han forteller at Thingstad også er en utpreget lagspiller som har bygget opp en dyktig forskningsgruppe, hvor alle arbeider sammen. Derav de gode resultatene, mener Jarl Giske. 

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.