Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Vil ha flere bekymrede forskere

Concerned Scientists Norway vil møte klimautfordringene med tverrfaglig kunnskap. Nå oppfordrer tre bergensforskere flere til å engasjere seg lokalt.

Hovedinnhold

Advokater, sivilingeniører og leger møter økonomer og klimaforskere i Concerned Scientists Norway (CSN), en tverrfaglig organisasjon som samler forskere som er bekymret for verdens utvikling.

”Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side” heter det på hjemmesiden deres.

I et leserinnlegg i På Høyden denne uken, tar tre bergensforskere til orde for at flere her i vest skal engasjere seg i saken. En av dem er Gunnar Kvåle, professor ved Senter for internasjonal helse.

Klima og helse

– Problematikken rundt klima og helse er en viktig del av det som noen av oss i Concerned Scientists er opptatt av. Helseeffektene av klimaendringene kan bli meget alvorlige, og en bedre prediksjon av disse vil vise at vi må gjøre mer for å redusere utslipp av klimagasser., sier han til På Høyden.

Han forteller at han har vært engasjert i både klima og helsespørsmål, og at det var naturlig for ham å bli med i CSN.

– Klimaforandringene rammer fattige land som har problemer med å ta hånd om helseproblemene de allerede har. Forebygging er det viktigste. Vanlig behandlende tiltak kan bare i liten grad mildne problemene.

Håndfull UiB-forskere

Organisasjonen, som ble stiftet i 2008, arbeider både for å påvirke politikere og for å bedrive folkeopplysning. De arrangerer seminarer, temakvelder og diskusjonsmøter, og de har medlemmer i alle de største byene i Norge.

Så langt har CSN rundt 15 medlemmer fra UiB.

– Forskere med faglig kompetanse og kunnskap om den alvorlige situasjonen verden er kommet i, har et spesielt etisk ansvar for å hindre at klimaendringer med uakseptable alvorlige konsekvenser får utvikle seg. Vi bør bruke vår kunnskap både til å påvirke politikere og til å formidle kunnskapen til et større publikum, sier Kvåle.

Nå oppfordrer han flere UiB-forskere til å slutte seg til kampanjen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.