Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Inn i det gode selskap?

UiB har fått innvilget søknaden sin om å delta på iTunes U. Dermed er første skritt tatt mot å gjøre forelesninger tilgjengelig på internett.

Hovedinnhold

– Jeg blir veldig overrasket om dette er noe UiB ikke velger å satse på, sier seniorkonsulent Helge Olsen ved Formidlingsavdelingen.

Tidligere i høst sendte han en søknad på vegne av UiB om å få ta del i iTunes U. Men selv om søknaden er godkjent, betyr det likevel ikke at saken er klar. Først sent i høst skal saken diskuteres på UiB, og en tidsplan er ennå ikke på plass.

– Vi er fremdeles helt i startfasen. Men når vi først har bestemt oss, skal ikke søknaden stå i veien, sier Olsen for å forklare hvorfor søknaden ble sendt.

Diskuteres i høst

På sensommeren i år dukket Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) som de første norske lærestedene opp på iTunes U.

iTunes er allerede en gigant når det gjelder salg av digital musikk over nettet, og iTunes U gjør materiale fra universiteter fra hele verden tilgjengelig på samme sted. Her kan man laste ned audio- og videoforelesninger fra mange prestisjefylte læresteder helt gratis.

Det er også gratis for lærestedene å publisere innholdet sitt på iTunes U, men det er mange ting som må være på plass før prosjektet kan starte ved UiB, i følge seniorrådgiver Cecilie Ohm.

– Vi må ha utstyr til å filme og ta opp lyd, og vi kommer til å ha en diskusjon på hva som må være på plass av infrastruktur, forteller hun.

Selv om materialet blir gjort tilgjengelig på iTunes U, må nemlig UiB selv lagre og distribuere det fra sine servere.

– I tillegg må vi avklare forholdene rundt rettigheter til materialet. Dette er noe som sannsynligvis vil bli diskutert i høst, sier Ohm.

Ohm er selv koordinator for informasjonssystemene ved UiB, og i november vil hun ta opp disse spørsmålene i Systemeierforumet, hvor alle direktørene i sentraladministrasjonen møtes.

UiB setter av midler

UiB må se seg slått av UiS og NTNU til iTunes U (og Universitetet i Oslo er på vei), men det var ikke dette som tvang prosessen i gang her i Bergen. Før sommeren ble problemstillingen diskutert i Utdanningsutvalget ved UiB. Ifølge viserektor for utdanning Kuvvet Atakan er ”digitale støttesystemer som kan forbedre kvaliteten i utdanningen” ønskelig.

– Det å gjøre materialet vårt lettere tilgjengelig for andre er ikke utenfor vår tankegang. Vi ønsker å utforske mulighetene, sier Atakan.

Han forteller at dette er et prioritert område for UiB, og at det er satt av insentivmidler i høst som fagmiljøene kan søke på for å utvikle pilotprosjekter.

– Om dette skal gjennomføres er det avhengig av fagmiljøenes interesser. Vi vil vurdere ulike forslag miljøene måtte ønske å sette i gang.

– Kan gå ut over kontakten

Ifølge Atakan finnes det bekymringer i fagmiljøene om tilgjengeliggjøring av forelesninger på nettet vil gå ut over kvaliteten på undervisningen.

– Dette vil kunne sees som en forringelse av kontakten mellom student og foreleser. Denne direkte kontakten har en nytteverdi som ikke kan erstattes av et teknologisk hjelpemiddel. UiB må være åpen for nye måter å undervise på, men vi må ikke ”følge med bare for å følge med”, sier han.

Gir nye muligheter

Denne innvendingen møter liten forståelse hos Atle Løkken, leder for nettbasert opplæring ved Universitetet i Stavanger.

– Se for deg de største forelesningene med 4-500 studenter. Man skal være rimelig overbevisende som fagperson for å si at man har kontakt med alle i salen. Den individuelle nedlastingen av forelesningen knytter båndet tettere mellom student og lærer enn det å sitte på bakerste benk i auditoriet, sier Løkken.

Han mener tilgjengeliggjøring av forelesninger gir nye muligheter, heller enn å ta de gamle bort. Blant annet vil studentene kunne spole frem og tilbake i forelesningene for å få med seg ting de lurer på.

– Det er ikke dermed sagt at man ikke skal ha menneskelig kontakt. Vi ser dette som en ren ekstrafeature til tilbudet som allerede er gitt. Det har noe med respekten for studenter å gjøre, sier han.

UiS utforsker også om gruppeforelesningene vil kunne brukes annerledes i fremtiden. Om studentene har lastet ned og hørt forelesningen på forhånd, vil tiden med foreleser kunne brukes til diskusjoner og spørsmål.

– En del av formidlingen

Det er ingenting i veien for at universiteter ikke kan tilby nedlastinger av forelesninger og annet materiale på sine egne hjemmesider, uten å måtte gå veien gjennom portaler som iTunes U.

For UiS var valget likevel enkelt.

– For oss er det en strategisk forskjell på om vi ber verden komme til oss, eller om vi tar vårt innhold ut på en arena som er i omfattende bruk. iTunes er verdens største nettbutikk for musikk, og det gir større sannsynlighet at folk tar i bruk vårt materiale når vi får del i denne oppmerksomheten, sier Løkken.

Prosjektet er også en måte for UiS å være på bølgelengde med studentene og deres digitale hverdag.

Selv om det iblant kan virke slik, er ikke iTunes U alene på arenaen om å tilby akademisk innhold på internett. Også YouTube Education og Academic Earth byr på alternativer, og læresteder som Massachusetts Institute of Technology tar i bruk en kombinasjon av disse, i tillegg til å tilby innhold på sine egne hjemmesider.

Både Helge Olsen og Cecilie Ohm mener det vil være naturlig for UiB å utforske en rekke kanaler.

– UiB må vise seg på nett på denne måten. Dette er en del av vår formidling, sier Ohm.

Fakta/Slik blir forelesninger publisert

  • Foreleser har med seg opptaksutstyr (oftest en mikrofon og en MP3-spiller) på forelesning.
  • Etter forelesningen laster han opp lydfilen med noen setninger som forklarer hva som er innholdet.
  • iTunes tar seg av distribusjon av forelesningen, og lærestedet har en egen portal på iTunes U hvor alt innholdet kan sees.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.