Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Samarbeid i Nansens ånd

I et av verdens mest spennende områder for marin forskning, markeres åpningen av Nansen-Tutu-senteret denne uken. Både Berit Rokne og Desmond Tutu var blant gjestene.

Fra åpningen i Sør-Afrika torsdag denne uken. Foran fra venstre; Prof. Berit...
Fra åpningen i Sør-Afrika torsdag denne uken. Foran fra venstre; Prof. Berit Rokne, Erkebiskop Desmond Mpilo Tutu og Prof. George Philander. Bak fra venstre; Ambassadør Tor Christian Hildan, Prof. Johnny A. Johannessen, Prof. Frank Shillington, Dr. Neville Sweijd, Mr. Hans Erstad, Prof. John Field, and Mr. Lasse H. Pettersson.
Foto/ill.:
Katherine Traut, UCT.

Hovedinnhold

Når du hører navnet til erkebiskop emeritus Desmond Tutu, er det normalt om tankene ikke går direkte til havforskning. Men Sør-Afrikanske Tutu er en person med mange fasetter, og nettopp naturvitenskap er en av lidenskapene hans, forteller instituttleder Peter M. Haugan ved Geofysisk institutt.

– Han er kritisk til hva han er med på, men han har lånt navnet sitt til dette senteret, og er med å gi det oppmerksomhet. Både han og Fridtjof Nansen er jo tidligere fredsprisvinnere, sier Haugan, som er UiB sin representant i styret på det nye senteret..

Havet ligger Tutus hjerte nært: Han skal tilbringe flere måneder i 2010 til sjøs på et skip som driver undervisning og forskning, et prosjekt du kan lese mer om her.

Internasjonalt forskningsfelt

Nansen-Tutu-senteret for marin miljøforskning er et samarbeid mellom Sør-Afrika og Norge. Fra Norge deltar Nansen-senteret, Havforskningsinstituttet og UiB, mens Universitetet i Cape Town og African Centre for Climate and Earth System Studies deltar fra Sør-Afrika. Princeton University deltar også i samarbeidet.

Senteret er lokalisert til Universitetet i Cape Town, og forskningsfeltet er i all hovedsak havområdene utenfor kysten til Sør-Afrika.

– Om man vil forstå klimaevolusjon over millioner av år, krever det en forståelse av hvordan land, luft og hav virker sammen i disse områdene. Dette er et interessant og dynamisk system som er interessant for forskere over hele verden, sier Haugan.

Han nevner UiB sine fjernstyrte, satelittdrevne farkoster som en teknologi som etterhvert kan taes i bruk i forskningen på Nansen-Tutu-senteret.

Marine økosystemer

Et overordnet mål for senteret er å bedre mulighetene for å observere, forstå og forutse de marine økosystemene over tid, fra dager til tiår. Dette er informasjon som er nødvendig både for forskningen, for fiskerier, kystforvaltning, maritim sikkerhet, rekreasjon og turisme.

I løpet av tre år håper senteret å ha uteksaminert minst fem masterstudenter og 2 doktorgradsstudenter. Man håper også at det skal være en frisk utveksling av både forskere og studenter mellom Norge og Sør-Afrika. Innen seks år håpes det at staben skal telle mellom 15-20 personer, inkludert postdoktorer og doktorgradsstudenter.

Med Afrika i fokus

Men Haugan er klar på at det viktigste ikke er at UiB skal utvide sin egen ekspertise:

– Målet er å skape et senter i Afrika som man kan se mot og være stolt av. Et sted hvor lysende afrikanske forskere kan komme og arbeide. Det skal gi troen på at det er mulig å gjøre noe ekstraordinært, sier han.

Torsdag denne uken var prorektor Berit Rokne fra UiB til stede ved den høytidelige åpningen i Cape Town, sammen med Desmond Tutu og representanter for alle partnerne i prosjektet.

Nansen-Tutu senteret inngår dermed i familien av ulike Nansen-sentere verden over, som Nansen-Zhu senteret i Kina, Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre i Russland, og Nansen Environmental Research Centre i India.

Fakta/SANORD

  • En forkortelse for Southern African-Nordic Centre.
  • Et samarbeid mellom 25 høyere utdanningsinstitusjoner fra Norge, Finland, Sverige, Island, Danmark, Malawi, Zambia og Sør-Afrika.
  • Styrevervet alternerer mellom institusjonene. I denne perioden er Sigmund Grønmo styreleder.
  • Tanken bak SANORD er å bedre det akademiske samarbeidet mellom institusjoner i Norden og i de sørlige afrikanske områdene.
  • Les mer på hjemmesidene til SANORD.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.