Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Meltzerpris til Sveinung Sandberg

Sosiolog Sveinung Sandberg er tildelt Meltzerprisen for yngre forskere.

Hovedinnhold

Årets priser ble delt ut under den tradisjonelle Meltzermiddagen, mandag 8. mars. Sandberg var en av fire prisvinnere.

Sandberg (f. 1977 i Bergen) er en produktiv forsker som interesser seg for dagsaktuelle tema av stor samfunnsmessig betydning. Han publiserer i norske og internasjonale høyt rangerte tidsskrifter, han har evner til nettverksbygning, og han er også kjent som en dyktig foreleser, veileder og formidler.

Sandberg disputerte for Ph.d.-graden i 2009 - 1,5 år før normert tid. Tema var gatekultur, nærmere bestemt ungdommer og etniske minoriteter i gatebaserte rusmiljøer. Avhandlingen besto av fem artikler som var publisert i internasjonalt anerkjente samfunnsvitenskapelige tidsskrifter.

Sandberg har også publisert ni andre vitenskaplige artikler samt boken ”Gatekapital” (med Willy Pedersen) som i 2007 ble kjøpt inn av Norsk Kulturråds innkjøpsordning for sakprosa. Denne boken er nå inne i sitt tredje opplag.

I 2009 kom Sandberg og Pedersen med boken ”Street Capital – black cannabis dealers in a white welfare state” på det anerkjente forlaget Policy press. Boken fikk nettopp en svært god anmeldelse i British Journal of Criminology, det ledende europeiske tidsskriftet på feltet.  For tiden jobber Sandberg med en ny bok med tittelen ”Cannabiskultur”.

Sandberg har i sin forskning tatt opp sentrale sosialpolitiske spørsmål om ungdommer og etniske minoriteter i rusmiljøer. Temaene har vært kriminell gatekultur, marginaliseringsprosesser for sårbar ungdom, rekruttering til tyngre rusmisbruk, vold og salg av narkotika. Relasjoner til hjelpeapparat og velferdsstat samt betydningen av populærkultur har også vært sentralt.

Gjennom sine anerkjente engelskspråklige publikasjoner har Sandberg vist at etnografiske studier fra et lite land som Norge også kan ha mer generell og overførbar verdi. Bøkene hans og andre måter han formidler sin forskning på, som undervisning, veiledning og oppslag i mediene, viser at Sandberg når et bredt publikum.

Kontakt: Sveinung Sandberg, tlf 55 58 91 52 / 92 21 63 31.

Meltzerprisene 2009: