Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Kvalitetspris til UiB

Får Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for biologikurs.

Hovedinnhold

I dag ble Universitetet i Bergen tildelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2009.

Andre- og tredjeprisen ble tildelt henholdsvis Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Gjøvik.

Biologi

- Jeg vil gratulere prisvinnerne med godt utført arbeid. De tre vinnerprosjektene er fremragende eksempler på god kvalitetsutvikling, og jeg håper de kan være god inspirasjon til andre institusjoner til å videreutvikle sine studier, sier statsråd Tora Aasland.

UiB får førsteprisen og 500.000 kroner for prosjektet BIO300: Biologisk forsøksoppsett og dataanalyse. Dette er et innføringskurs for alle studenter som skal ta mastergrad ved Institutt for biologi.

- Forbilledlig

Her får studentene opplæring i forskning og forskningsmetoder med en gang de blir tatt opp til mastergrad.

Studentene lærer gjennom feltarbeid og forsøk, statistikk, analyse og rapportskriving.

Kurset ble innført høsten 2006. Instituttet samarbeider med vann- og avløpsetaten i Bergen kommune om feltarbeidene.

De tre siste årene har prosjektene handlet om vannkvalitet, Giardia og miljøeffekter av kloakkutslipp. Dette er problemstillinger som opptar hele Bergens befolkning, og resultatene har fått bred omtale i mediene.

 Utdrag fra departementets begrunnelse:

”Komiteen viser spesielt til at emnet demonstrerer et viktig steg i retning av å få studenter til å arbeide vitenskapelig, i et engasjert forhold til samfunn og næring, og med et engasjement for formidling. Dermed gir emnet en forbilledlig innføring i vitenskapelig lagarbeid, i tett samarbeid med andre aktører.”

Les mer om prisen på NOKUTs nettside.

Institutt for biologi vant også Ugleprisen for kurset. Les mer i På Høyden.