Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Kartlegger klimasvingninger i Norskehavet

Forskning fra Nansensenteret og Bjerknessenteret viser for første gang hvordan endringer i havklima følger sirkulasjonen i Norskehavet. Dette kan gi bedre klimavarsling.

Figuren viser fordelingen av varme (rødt) og kalde (blått) vannmasser i De...
Figuren viser fordelingen av varme (rødt) og kalde (blått) vannmasser i De nordiske hav. Den svarte pilen indikerer Golfstrømmens ferd inn i Norskehavet. De grå strekene viser kalde returstrømmer i dypet.

Hovedinnhold

Variasjoner i havsirkulasjonen er nært knyttet til endringer i klima. Forskere fra Nansensenteret og Bjerknessenteret har bidratt med ny innsikt for å forstå sirkulasjonsendringer knyttet til Golfstrømmens nordlige gren.

Tradisjonelt har forståelsen vært at opphavet til endringer i denne sirkulasjonen er dyphavsbassenget mellom Svalbard og Grønland.

Nå viser derimot de nye målingene at forandringer i Golfstrømmens forlengelse inn mellom Norge og Færøyene er mer representative for de endringer som faktisk har vært observert i De nordiske hav, og i returstrømmen av dypvann tilbake til Atlanterhavet.

– Den nye informasjonen må legges til grunn ved utviklingen av fremtidens observasjons- og varslingssystemer for havklima, sier Tor Eldevik, forsker ved Nansensenteret.

Resultatene fra studien er nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience.

Kan gi bedre klimavarsling

De nye observasjonene kan bidra til mer representative målinger og mer presise regionale klimamodeller. Dette bidrar til bedre å forutse klimaendringer på kort sikt, noe som er mer og mer etterspurt.

Dagens klimamodeller er kompliserte, men samtidig relativt grove i den forstand at de typisk brukes til å beskrive en mulig, global klimautvikling 50 til 100 år fram i tid, i følge Eldevik.

– Et hovedmål for den neste generasjon av klimamodeller er klimavarsling, det vil si at modellene skal kunne beskrive regionalt klima i tiårsperspektiv og dermed gå inn i beslutningsgrunnlaget for eventuelle klimatilpasninger, sier Eldevik.

De nye målene stiller større krav til detaljrikdommen og realismen i modellene. En naturlig og kritisk test av modellene er deres evne til å reprodusere observert klima tilbake i tid, i følge Eldevik.

– Vår beskrivelse utgjør en slik fasit for variasjoner i regionalt klima som klimavarslingsmodeller må kunne gjenskape med tilstrekkelig nøyaktighet, forteller Eldevik.

Sammenlignet 60 år med observasjoner

Studien, baserer seg på målinger fra Grønlands-, Islands- og Norskehavet, som har vært grundig overvåket av forskningsfartøy i mer enn 60 år. Disse målingene har ikke tidligere vært sammenstilt i stor skala.

– Kartleggingen gir et bedre grunnlag for å vurdere hvilke havområder og målinger som er best egnet for å forstå nåtidens og fremtidens klimaendringer, sier Eldevik.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.