Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Kvalitetspris til UiB

BIO 300 har fått Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2009. – Dette kurset har alt, mener emneansvarlig Louise Lindblom.

Studenter fra BIO300 i arbeid ved Lille Lungegårdsvann. Faget er blant de...
Studenter fra BIO300 i arbeid ved Lille Lungegårdsvann. Faget er blant de mest internasjonale på UiB, med rundt 15-20 ulike nasjonaliteter i hvert årskull.
Foto/ill.:
Elinor Bartle

Hovedinnhold

I år var det niende gang at prisen for kvalitet i utdanning ble delt ut, og det ble gjort foran 500 fremmøtte på NOKUT-konferansen i Bergen. I år var det kommet inn tolv søknader fra elleve institusjoner, og prisene ble delt inn i første, andre og tredjeplass.

Vinneren av førsteprisen og 500.000 kroner ble Universitetet i Bergen sitt emne BIO 300: Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – ein introduksjon til mastergradsstudia ved Institutt for biologi.

”En verktøykasse”

– Dette kurset har alt. Det er en verktøykasse som masterstudentene kan ta med seg videre. Det er ikke bare fokusert på en forskerkarriere, men på alle mulige karrierer som en biolog kan få etter en mastergrad, sier Louise Lindblom, som har vært emneansvarlig for faget de to siste semestrene.

I begrunnelsen fra priskomiteen blir det lagt vekt på samarbeidet faget har hatt med Bergen Kommune. Studenter fra faget har fått jobbe med problemstillinger sammen med vann- og avløpsetaten i kommunen, og har tatt vannprøver både i ulendte vassdrag og på badesteder: Oppdrag som er for små til at kommunen har kunnet engasjere biologer, men store nok til at de mener resultatene er viktige.

Samarbeidet med kommunen ble innledet av Karin Pittman, som var emneansvarlig før Lindblom.

– Jeg visste fra erfaring at studentene trenger noe håndfast å jobbe med, og jeg visste at kommunen på langt nær har ressurser til å gjøre alt de egentlig vil. Det var en vinn-vinn-situasjon, sier Pittman.

Kan overføres

Også viserektor for utdanning, Berit Rokne, jubler for prisen.

– Det er utrolig gledelig at BIO300 har fått prisen, og det er vel fortjent. Jeg har selv fått være til stede under en presentasjon av det arbeidet studentene gjør i dette emnet, og sett hvordan de kombinerer forskning og utdanning ved å jobbe i felten. Det er et eksempel til etterfølgelse, mener Rokne.

Hun mener opplegget til BIO300 har stor overføringsverdi også til andre fagområder på Universitetet.

Stor utskiftning

– På dette faget var vi raskt ute med å snu fokus fra det professorene ville snakke om, til hva studentene ville være glade for å lære, sa Instituttleder Jarl Giske ved Institutt for biologi da han tok imot prisen.

Han fortsatte med glimt i øyet:

– Vi har byttet emneansvarlig flere ganger, og hver gang det har skjedd har kvaliteten økt. Og til høsten får vi ny emneansvarlig igjen!

Prisen på en million kroner ble delt av de tre vinnerne, med 500.000 til UiB, 300.000 til Høgskolen i Buskerud, og 200.000 til Høgskolen i Gjøvik. Pengene er ikke øremerket, og ved UiB er det ennå ikke bestemt hva de skal brukes til.

Begrunnelsen

Her er hele begrunnelsen fra komiteen:

Universitetet i Bergen har med sitt Emne BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – ein introduksjon til mastergradsstudia ved Institutt for biologi, levert et bidrag som priskomiteen har vurdert som fremragende arbeid for å fremme utdanningskvaliteten.

Hensikten med emnet er å få studenter raskt i gang med å arbeide vitenskapelig med innsamling og tolkning av biologiske data. Komiteen viser spesielt til at emnet demonstrerer et viktig steg i retning av å få studenter til å arbeide vitenskapelig, i et engasjert forhold til samfunn og næring, og med et engasjement for formidling. Dermed gir emnet en forbilledlig innføring i vitenskapelig lagarbeid, i tett samarbeid med andre aktører.

Priskomiteen har vurdert prosjektet som et fremragende arbeid for å fremme utdanningskvaliteten, og legger vekt på at opplegget virker velorganisert, gir en svært god hjelp til å fremme selvstendig og teambasert vitenskapelig arbeid, samt skjer i nær dialog med en ekstern samarbeidspartner slik at relevanskvaliteten økes.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.