Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Stemmerettsjubileet: Debatt - Kjønn og makt

Hovedinnhold

Debatt på Litteraturhuset over temaet "Kjønn og makt".

Har kjønnene ulik tilgang på makt? Opptrer kvinner og menn ulikt i maktposisjoner? Er det kvinners lodd å forbli mellomledere i offentlig sektor og toppsjefer hjemme? Hvorfor er menn både vinnere og tapere i dagens samfunn? Eller må ulik tilgang på makt forklares med andre faktorer enn kjønn? 

Vi inviterer til åpen debatt med NRK-kommentatoren Trine Eilertsen,
politikeren Lubna Jaffery, likestillingsforskeren Beret Bråten og professoren/aktivisten Dag Øistein Endsjø. På plakaten står kjønn og makt i likestillingssamfunnet, og ordskiftet vil berøre spørsmål om makt i arbeidsliv og i hjemmet, ulike former for makt (økonomisk, politisk, emosjonell og seksuell) og ulike gruppers tilgang på makt. Paneldeltakerne har markert seg med ulike ytringer om disse spørsmålene. Vi ser frem til en bramfri meningsutveksling! 

 

Ellen Mortensen, leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB skal lede debatten.

Før debatten fra kl 17.30: Stemmebruk. Ved koret Oktavia

Debatten vil bli etterfulgt av en mottakelse og en konsert, som markerer slutten av av UiBs jubileumsuke for feiring av 100 årsdagen til kvinnestemmeretten!

Konsert med Albert og Elise.
DJ Charlotte Myrbråten

Arrangementet er et samarbeid mellom SKOK og Litteraturhuset i Bergen.

Arrangementet er åpent for alle og er gratis.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Det vil være noen billetter i døren for de som ikke er forhåndregistrert fra 1745.