Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Stemmerettsjubileet: Boklansering og debatt

Hovedinnhold

Presentasjon av boken "Norsk likestillingshistorie fra 1814-2013" av kulturviter Hilde Danielsen (Rokkansenteret, Bergen), historiker Eirinn Larsen (BI, Oslo) og filosof Ingeborg W. Owesen, postdoktor ved STK.

Paneldebatt om utfordringer for dagens likestilling i Norge.
Deltagere: Audun Lysbakken, Helga Hernes og Siv Jensen.

"Kjønnslikestilling, som Norge nå eksporterer ut i verden på linje med fisk og olje, har ikke lang fartstid i Norge. Da Norge fikk en egen grunnlov i 1814, var det så selvsagt at kvinner ikke hadde stemmerett at man ikke trengte å presisere det. I 1913 fikk kvinner stemmerett på linje med menn. Hvordan og hvorfor skjedde dette? Og hva har skjedd i de hundre årene etterpå, som gjør at Norge i dag kalles et likestillingsland?

Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013 gir en bred framstilling av hvordan kulturelle, sosiale og økonomiske forhold spiller sammen og skaper både likestilling og manglende likestilling.

Boken er regjeringens bidrag til stemmerettsjubileet i 2013".

Fagbokforlaget