Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Norske kvinners stemmerett

Hovedinnhold

"Norske kvinners stemmerett" - en utstilling i regi av Universitetsbiblioteket, Bibliotek for juridiske fag, i forbindelse med UiB sin markering av kvinnestemmerettsjubileet.

Utstillingen vil stå utover høsten. Velkommen!