Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Forskere som kan vann

Vann er verdens viktigste ressurs og kilde til både liv og konflikt. UiB har mange store forskningsprosjekter om vann. Denne ekspertlisten inneholder fagfolk som vet mye om hvorfor vann er så viktig – for kroppen og i religion, dagligliv og storpolitikk.

Hovedinnhold

Nilen – Afrikas livsåre
 

Tore Sætersdal, arkeolog og underdirektør ved UiB Global 

Tema: Kulturhistorie, utviklingsforskning og vann. Leder The Nile Basin Research programme, et samarbeid mellom UiB og de 11 landene i Nilbassenget. Leder to NORHED-prosjekter på vann og samfunn i Asia og Afrika. Er også involvert i prosjekter innen arkeologi og kulturminneforvaltning i det sørlige Afrika. 

Telefon: 55 58 93 23 / 922 19 342, e-post: Tore.Satersdal@adm.uib.no  
Er mye på reise i Afrika, Asia og Sør-Amerika. 
 

Vannkonflikter i Midtøsten og Asia

 

Kjersti G. Berg, rådgiver, faglig koordinator for Bergen Summer Research School (BSRS), Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Tema: Knappe vannressurser, forbruk og fordeling. Vannets historiske og politiske rolle i Palestinakonflikten, Syria, Jordan og Libanon. Vannkrisen i Gaza.

Telefon: 55 58 89 46 / 992 52 624, e-post Kjersti.Berg@ahkr.uib.no

 

Inger Elisabeth Måren, postdoktor ved Institutt for geografi

Tema: Vann- og skogforvaltning i Himalaya, gjerne kalt «den tredje pol». 1.4 milliarder mennesker er avhengig av vann herfra.  Store elver går gjennom flere land og skaper både konflikter og muligheter.

Telefon: 55 58 38 77 / 412 85 126, e-post: inger.maaren@geog.uib.no

       

Vann og helse

 

Oddrun Gudbrandsen, ernæringsforsker ved Klinisk instiutt 1 

Tema: Vannets funksjon i kroppen. Uten nok vann svikter organene våre og livsviktige prosesser stopper opp.  Det er også skadelig å drikke for mye vann. 

Telefon: 55 97 55 53 / 930 02 058, Oddrun.Gudbrandsen@k1.uib.noGuri Rørtveit, forskningsleder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Helse, og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.  

Tema: Vann som smittebærer. Vannkvalitet og helse. Rørtveit har blant annet forsket på Giardia-epidemien i Bergen.

Telefon: 55 58 61 41 / 992 32 769, e-post: Guri.Rortveit@isf.uib.no

 

Vann i religion 

Marta Camilla Wright, stipendiat i religionsvitenskap

Tema: Hellige vannkilder. Bruk av hellig vann til helbredelse, dåp og for å øke fruktbarhet, spesielt blant etiopisk ortodokse kristne.

Telefon: 950 57 388, e-post: camilla@relasjon.org

 

Hva er egentlig vann? 

 

Tore Skodvin, førsteamanuensis ved Kjemisk institutt

Tema: Vann - et lite molekyl med spesielle egenskaper, unike egenskaper ved vann.

Telefon: 55 58 33 54 / 915 68 541, e-post Tore.Skodvin@kj.uib.no

 

Juss og vannrettigheter 


Sigrid Eskeland Schütz, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet

Tema: Europeisk ferskvannsrett, kjemiske og økologiske miljøkvalitetskrav for vatn, rammer for næringsaktivitet med påverknad på vatn.

Telefon: 55 58 95 89 / 481 50 983, e-post: Sigrid.schytz@uib.noJulie Gjørtz Howden, stipendiat ved Det juridiske fakultet

Tema: Internasjonal ferskvannsrett og vannkonflikter, fordeling av og samarbeid om vannressurser.

Telefon: 901 02 491, e-post julie.howden@jur.uib.no

 

Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet

Tema: Retten til vann og vassdrag, grenser i vassdrag, retten til grunnvann, vannkraftproduksjon og hjemfall.

Telefon: 55 58 95 77 / 900 80 929, e-post: Ernst.Nordtveit@jur.uib.no 

 

Vann og klima 

 

Asgeir Sorteberg, professor ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt

Tema: Hvordan vil vannets kretsløp bli påvirket av klima? Nedbør, regn og snøfall, ekstremnedbør, flom, snø, is og breer.

Telefon: 55 58 26 93, e-post: Asgeir.Sorteberg@uib.no

 

Scott Bremer, forsker ved Senter for vitenskapsteori. 

Tema: Vann og klima. Naturforvaltning. Tilknyttet prosjektet TRACKS om konsekvenser av klimaendringer i Bangladesh. 

Telefon: 55 58 29 85 / 483 47 584, e-post: scott.bremer@svt.uib.no


Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom