Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Forskere om ekstremvær, ras og flom

Vil vi oppleve stadig mer ekstremvær i årene fremover? Hvorfor er det så vanskelig å beregne når et fjell vil rase? Spør gjerne en UiB-forsker.

Hovedinnhold

Asgeir Sorteberg, professor ved Geofysisk institutt
Tema: Ekstremvær i fremtiden, historiske værdata, meteorologi generelt
Kontakt: 55 58 26 93 / 993 31 912, Asgeir.Sorteberg@uib.no

 

Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap
Tema: Overvåking av fjellpartier, hvordan ras utvikler seg, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@uib.no

 

Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom, endringer i isbreer, klimaendringer, Arktis
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@uib.no

 

Atle Nesje, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom og endringer i isbreer
Kontakt: 55 58 36 02 / 913 92 574, Atle.Nesje@uib.no

 

Haakon Fossen, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og rassikring, geologi generelt
Kontakt: 55 58 34 95 / 970 18 795, Haakon.Fossen@uib.no

 

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom