Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Terrorangrepet i Paris

Universitetet i Bergen har flere forskere som kan kommentere hendelsene i Frankrike. Listen er utarbeidet i forbindelse med angrepet på Charlie Hebdo i januar 2015.

Hovedinnhold

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis i sammenliknende politikk
Tema: Terrorisme, europeisk integrasjon, politiske symboler
Kontakt: 55 58 28 95 / 480 41 961, Jan.Engene@isp.uib.no

 

Katharina Wolff, postdoktor i samfunnspsykologi
Tema: Frykt for terror
Kontakt: 55 58 86 23 / 993 20 972, Katharina.Wolff@psysp.uib.no

 

Jørn Jacobsen, professor ved det juridiske fakultet
Tema: Strafferett, kriminalisering og terrorisme
Kontakt: 55 58 96 42 / 952 54 918, Jorn.Jacobsen@jur.uib.no

 

Knut S. Vikør, professor i historie
Tema: Islamsk lov og historie, islamske grupperinger, Midtøsten
Kontakt: 55 58 27 11 / 911 72 906, Knut.Vikor@ahkr.uib.no 

 

Christine M. Jacobsen, professor i sosialantropologi
Tema: Muslimske minoriteter i Frankrike, fransk sekularisme
Kontakt: 55 58 92 65 / 452 17 352, Christine.Jacobsen@uib.no

 

Helge Vidar Holm, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap
Tema: Fransk satire, kultur og holdninger
Kontakt: 55 58 22 89 / 974 19 029, Helge.Holm@if.uib.no

 

Jostein Gripsrud, professor i medievitenskap
Tema: Ytringsfrihet og demokrati, forhold mellom muslimer og majoritetsbefolkning i Frankrike og Norge
Kontakt: 55 58 91 17 / 951 19 232, Jostein.Gripsrud@infomedia.uib.no

 

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom