Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Samisk historie, kultur og politikk

Hvorfor er 6. februar samenes nasjonaldag? Hvordan er samenes politiske stilling i Norge i dag? Spør gjerne en av våre forskere.

Hovedinnhold

Samisk historie

Astri Andresen, professor i historie
Tema: Moderne samisk historie, historien bak nasjonaldagen 6. februar, fornorsking, samisk historie og politikk.
Kontakt: 55 58 23 16 / 991 69 819, Astri.Andresen@uib.no 

Teemu Ryymin, professor i historie
Tema: Moderne samisk historie, fornorsking, helsearbeid
Kontakt: 55 58 38 79 / Teemu.Ryymin@uib.no 

Andresen og Ryymin er redaktører og forfattere av "Samenes historie fra 1751 til 2010" (2021). De deltok i NRKs nylige podkast om samenes historie.

Samisk fotografi

Sigrid Lien, professor i kunsthistorie
Tema: Fotografiet i samisk kultur i fortid og nåtid.
Kontakt: 55 58 32 01 / 994 85 385, Sigrid.Lien@uib.no

Ledet initiativet Visions of the Arctic som har gjennomført forskning på visjoner og visualiseringer knyttet til Arktis – og samlet innsikter fra bla. visuell kultur, politikk, klimaforskning, historie og museologi. 

Universitetsbiblioteket i Bergen har en unik samling av samiske portretter og bilder av samisk kultur, tatt i 1882 og 1883 av amatørfotografen Sophus Tromholt. Samlingen er tatt opp i UNESCOs verdensarvregister. Se billedserie fra Sophus Tromholt-samlingen.
For mer informasjon og tilgang til bildefiler, ta kontakt med Billedsamlingen, Bibliotek for humaniora.
Kontakt: billed@ub.uib.no / 55 58 25 39

Samisk politikk

Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Samenes politiske stilling, dobbeltrollen som norsk og samisk
Kontakt: 55 58 31 14 / 901 18 906, Kristin.Stromsnes@uib.no 

Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Sametinget, moderne samepolitikk
Kontakt: 55 58 21 71 / 480 96 676, Per.Selle@uib.no 

Strømsnes og Selle er to av forfatterne bak boka «Den samiske medborgeren» (2015), som kastet nytt lys over den samiske befolkningens politiske identitet, interesse og deltakelse.

 

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom