Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Samisk politikk og historie

Hvorfor er 6. februar samenes nasjonaldag? Hvordan er samenes politiske stilling i Norge i dag? Spør gjerne en UiB-forsker.

Hovedinnhold

Samisk politikk

Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Samenes politiske stilling, dobbeltrollen som norsk og samisk
Kontakt: 55 58 31 14 / 901 18 906, Kristin.Stromsnes@uni.no

 

Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk
Tema: Sametinget, moderne samepolitikk
Kontakt: 55 58 21 71 / 480 96 676, Per.Selle@rokkan.uib.no

 

Strømsnes og Selle er to av forfatterne bak boka «Den samiske medborgeren» (februar 2015), som kaster nytt lys over den samiske befolkningens politiske identitet, interesse og deltakelse.

 

Samisk historie

Astri Andresen, professor i historie
Tema: Samisk historie, historien bak nasjonaldagen 6. februar
Kontakt: 55 58 23 16 / 991 69 819, Astri.Andresen@ahkr.uib.no 

Andresen skriver for tiden bok om samenes historie fra 1750 til i dag sammen med kolleger ved Universitetet i Tromsø og Samisk høyskole i Kautokeino.

 

Samisk fotografi

Sigrid Lien, professor i kunsthistorie
Tema: Fotografiet i samisk kultur i fortid og nåtid.
Kontakt: 55 58 32 01 / 994 85 385, Sigrid.Lien@lle.uib.no

Lien leder prosjektet Negotiating History: Photography in Sámi Culture.

 

Universitetsbiblioteket i Bergen har en unik samling av samiske portretter og bilder av samisk kultur, tatt i 1882 og 1883 av amatørfotografen Sophus Tromholt. Samlingen er tatt opp i UNESCOs verdensarvregister. 

For mer informasjon og tilgang til bildefiler, ta kontakt med:
Marthe Fjellestad, universitetsbibliotekar og kurator
Kontakt: 55 58 88 13 /900 57 395, Marthe.Fjellestad@ub.uib.no

Se billedserie fra Sophus Tromholt-samlingen.

 

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom