Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
EKSPERTLISTE

Eksperter fra UiB: Den internasjonale kvinnedagen 8. mars

På jakt etter noen som kan uttale seg i forbindelse med kvinnedagen 8. mars? Her finner du forskere med en rekke ulike perspektiver på likestilling, kvinnekamp og kjønnsteori.

Hovedinnhold

Christine M. Jacobsenprofessor i sosialantropologi og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB. 

Kompetansefelt: Kjønn og religion, sekularisme. migrasjon, islam i Europa, politisk mobilisering og prostitusjon.

Kontakt: 55 58 92 65, e-post: Christine.Jacobsen@skok.uib.no

 

Randi Gressgårdprofessor og forskningskoordinator ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB. 

Kompetansefelt: Migrasjons- og minoritetsforskning, kjønns- og seksualitetsforskning, byforskning.

Kontakt: 55 58 89 98, mobil: 900 98 679, e-post:Randi.Gressgard@skok.uib.no

 

Ragnhild Louise Muriaas, førsteamanusensis, Institutt for sammenliknende politikk.

Fokus på komparativ politikk, territoriell politikk, kvinnerepresentasjon og multikulturalisme i det globale sør. Felterfaring fra Malawi, Sør-Afrika og Uganda. Kan bidra når det gjelder å se kjønnsproblematikk i et internasjonalt perspektiv.

Kontakt: 55 58 94 48, mobil: 965 14 015, e-post: Ragnhild.Muriaas@isp.uib.no

 

Inger Elisabeth Haavet, professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Har kvinne-og kjønnshistorie som hovedperspektiv for sin forskning innen velferdsstat /familiepolitikk, kultur/musikkliv og biografisk historie.

Kontakt: 55 58 97 71, mobil 416 49 343, e-post: Elisabeth.Haavet@ahkr.uib.no

 

Anne-Hilde Nagel, professor emerita i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Kjønnshistorie, demokrati og menneskerettigheter, politisk-administrativ historie i tidlig moderne tid.

Kontakt: 55 58 23 13, e-post: Anne-Hilde.Nagel@ahkr.uib.no

 

Ellen Mortensen, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kjønnsteori, litteratur og filosofi.  Har ledet prosjektet Tenkning som handling: kjønn, demokrati, frihet.

Kontakt: 55 58 23 20, mobil: 482 20 407, e-post: Ellen.Mortensen@lle.uib.no

  

Christine Hamm, professor i nordisk litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Moderne kjønnsteori og tverrestetiske problemstillinger. Romanteori og romaner fra det 19. og 20. århundre. Hun har oversikt over kvinnekamp gjennom litteratur, bl.a Amalie Skram og Sigrid Undset, men også nyere litteratur.

Kontakt: 55 58 30 21, mobil: 482 45 260, e-post: Christine.Hamm@lle.uib.no

 

Finner du ikke det du ser etter? Kontakt mediekontakt@uib.no eller 55 58 89 00.

Vet du om flere som bør stå på denne listen? Send et tips til mediekontakt@uib.no.