Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Finanskrise og økonomiske endringer

UiB har mange forskere som kan uttale seg om økonomi – alt fra økonomisk historie og arbeidsmarkedet til den europeiske finanskrisen.

Hovedinnhold

Kjell Erik Lommerud, professor ved Institutt for økonomi.
Tema: Arbeidsmarked og makroøkonomi.
Telefon: 958 01 901 / 55 58 92 09, e-post: Kjell-Erik.Lommerud@uib.no

 

Camilla Brautaset, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.
Tema: Finans- og økonomiske kriser i et historisk perspektiv, og i forhold til andre større og mindre finansielle og økonomiske kriser.
Telefon: 473 29 832 / 55 58 23 06, e-post: Camilla.Brautaset@uib.no

 

Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.
Tema: Den politiske håndteringen av økonomiske kriser.
Telefon: 911 73 442 / 55 58 20 18, e-post: Terje.Knutsen@uib.no

 

Susanne Bygnes, postdoktor ved Sosiologisk institutt.
Tema: Migrasjonen fra Spania til Norge, og hvordan dette har blitt påvirket av den økonomiske krisen i Europa.
Telefon: 452 04 980 / 55 58 97 32, e-post: Susanne.Bygnes@uib.no

 

Harm G. Schröter, professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.
Tema: Europeisk økonomisk historie og om spenningen mellom statlig regulering og økonomi.
Telefon: 55 58 23 23, e-post: Harm.Schroter@uib.no

 

Astrid Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi.
Tema: Generelle spørsmål om økonomi, samt om trygdeøkonomi og arbeidsmarked.
Telefon: 411 44 565 / 55 58 92 34, e-post: Astrid.Grasdal@uib.no

 

Hans Hvide, professor ved Institutt for økonomi
Tema: Økonomiske kriser.
Telefon: 55 58 95 22, e-post: Hans.Hvide@uib.no

 

Kjell Vaage, professor ved Institutt for økonomi.
Tema: Trygd, pensjon og arbeidsmarked.
Telefon: 908 52 830 / 55 58 92 06, e-post: Kjell.Vaage@uib.no

 

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom