Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Klimatoppmøtet i Paris 2015

Klima og energiomstilling er et av UiBs satsingsområder. Vi har mange dyktige forskere fra ulike fagfelt som kan uttale seg om tema knyttet til toppmøtet i Paris.

Hovedinnhold

FNs klimatoppmøte COP21 ble holdt i Paris 30. november til 11. desember 2015. Denne listen inkluderer et utvalg aktuelle UiB-forskere. De kan forklare klimaendringer, politiske prosesser og konsekvenser for folks hverdag.

Flere av forskerne var i Paris under deler av toppmøtet. Merk at listen har to deler. Vi har også en egen liste med eksperter på ekstremvær.

 

Politikk og samfunn

ForskerTema

Edvard Hviding, professor ved Institutt for sosialantropologi.

Mobil: 466 33 848, Edvard.Hviding@uib.no

Klimaendringer på Stillehavsøyene; aktivisme og klimapolitikk; samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer. 

Alberto Cimadamore, fagdirektør for Program for fattigdomsforskning (CROP) og professor i internasjonal politikk

Mobil: 468 33 473, Alberto.Cimadamore@uib.no

Intervjuer må gjøres på engelsk 

Effekter av klimaendringer og konsekvenser for global fattigdom. Bærekraft. FNs tusenårsmål.

Kjersti Fløttum, professor ved Institutt for fremmedspråk

Mobil: 952 08 342, Kjersti.Flottum@uib.no

Klimadebatten, språkbruk, holdninger til/meninger om klimasaken.

 

Lise Rakner, professor ved Institutt for sammenliknende politikk

Mobil: 957 05 076, Lise.Rakner@uib.no

Norsk klimapolitikk, norske holdninger, politiske endringer, «toppmøtehistorikk».

Siri Gloppen, professor ved Institutt for sammenliknende politikk

Mobil: 918 20 532, Siri.Gloppen@uib.no

Klimapolitikk, Juss og klimaspørsmål, klimarettssaker klimarettferdighet, prinsipper for byrdefordeling

Eirik S. Amundsen, professor ved Instiutt for økonomi

Mobil: 472 85 529, 
Eirik.Amundsen@uib.no

Klimapolitikk og samfunnsøkonomi, energiøkonomi, naturressursøkonomi, økonomisk vekst. 

Katherine Duarte, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Mobil: 957 26 826, Katherine.Duarte@uib.no

Medienes dekning av klimaendringer og klimaforskning. 

Grete Rusten, professor ved Institutt for geografi

Mobil: 928 37 565, Grete.Rusten@uib.no

Omstilling til grønn økonomi i næringslivet, miljøsertifisering, vannkraftindustri som næring og konflikt med naturforvaltning.

Helge Lea Tvedt, stipendiat ved Institutt for geografi

Mobil: 928 66 938, Helge.tvedt@uib.no

Omstilling til grønn økonomi i næringslivet. Øko-innovasjon og grønt entrepenørskap. 

Håvard Haarstad, forsker ved Institutt for geografi

Mobil: 934 47 727, Havard.Haarstad@uib.no

Energiomstilling, energi og samfunn, byer og planlegging knyttet til klimapolitikk og omstilling

Stina Ellevseth Oseland, stipendiat ved Institutt for geografi

Mobil: 926 93 651, Stina.Oseland@uib.no

Lokalt og regionalt klimaarbeid, tilpasning til klimaendringer, bærekraftig stedsutvikling.

Tarje Wanvik, postdoktor ved Institutt for geografi

Mobil: 970 70 987 / Tarje.Wanvik@uib.no

Klimatiltak versus samfunnsutvikling, bærekraftig utvikling, energiutvinning i nye og sårbare områder

Ingrid Foss Ballo, stipendiat ved Institutt for geografi

Mobil: 458 87 036, Ingrid.Ballo@uib.no

Smarte energisystem og forbrukere, energieffektivisering, sosiale endringer ved ny teknologi.

Jeroen P.van der Sluijs, professor ved Senter for vitenskapsteori

Mobil: 406 06 820, Jeroen.Sluijs@uib.no
Intervjuer må gjøres på engelsk.

Forholdet mellom klimaforskning og klimapolitikk. Usikkerhet og debatt om klimaendring.

 

Roger Strand, professor ved Senter for vitenskapsteori

Mobil: 480 74 017, roger.strand@uib.no

Forholdet mellom klimaforskning og klimapolitikk; usikkerhet.

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen. UiB har flere forskere, fra ulike fagfelt, som forsker på klimarelaterte spørsmål. Savner du eksperter på et bestemt tema i listen? Ta kontakt: mediekontakt@uib.no/ www.uib.no/presserom

Klimaforskere ved Bjerknessenteret

Bjerknessenteret for klimaforskning var aktivt til stede i Paris 5.–8. desember, og deltok på en rekke arrangementer, blant annet hos UNESCO 7. desember. Kontaktperson for reisen: Kommunikasjonsleder Gudrun Sylte, 408 56 457, gudrun.sylte@uni.no 

ForskerTema

Tore Furevik, professor ved Geofysisk instiutt og direktør ved Bjerknessenteret

Mobil: 986 77 226, Tore.Furevik@uib.no

Klimaendringer, fremtidsklima, historiske klimavariasjoner, havnivå, sjøisen, Golfstrømmen, Arktis, Antarktis, CO2, vann, tørke, mat. 

 

Eystein Jansen, professor ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret

Mobil: 906 18 858, Eystein.Jansen@uni.no

Menneskeskapte klimaendringer, naturlige klimavariasjoner, havnivå, CO2, betydningen av klimaavtaler, klimapolitikk.

 

Kerim Hestnes Nisancioglu, professor ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret

Mobil: 980 49 414, kerim@uib.no

Klimahistorie, klimaendringer, klimadynamikk, havsirkulasjon, havnivå, iskapper, havis, Arktis, Grønland, Antarktis.

 

Are Olsen, førsteamanuensis ved Institutt for geofysikk og Bjerknessenteret 

Mobil: 907 23 261, Are.Olsen@uib.no

CO2- nivå og havforsuring. Bido til Global Carbon Budget; nytt karbonbudsjett for 2015 som ble lagt fram i Paris 8. desember 2015.

Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret

Mobil 977 40 589, Helge.Drange@uib.no

Menneskeskapte klimaendringer, naturlige klimavariasjoner, togradersmålet, CO2-utslipp, klimascenarioer, havets rolle for klimaet.

Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret

Mobil: 416 06 451, kikki@uib.no

Klimaendringer, historiske klimavariasjoner, klimapolitikk

Asgeir Sorteberg, professor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret

Mobil: 993 31 912, Asgeir.Sorteberg@gfi.uib.no

Menneskeskapte og naturlige klimavariasjoner, ekstremvær, snø, flom, klimamodeller

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen. UiB har flere forskere, fra ulike fagfelt, som forsker på klimarelaterte spørsmål. Savner du eksperter på et bestemt tema i listen? Ta kontakt: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom